Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UNIVERSITAT I SOCIETAT DEL CONEIXEMENT - 13/07/2012


Obert el termini per optar a les beques de recerca per a universitaris


Per tal d'incentivar la vocació investigadora de l'estudiantat del campus urbà, s'han aprovat les bases de beques que anualment atorga el servei d'Universitat i Societat del Coneixement. S'atorgaran dues beques de 4500 euros cadascuna als treballs premiats
La Regidoria d'Universitat i Societat del Coneixement convoca la segona edició de les beques de recerca per a estudiants universitaris amb l'objectiu de potenciar la recerca al Campus Universitari de Terrassa i contribuir a la potencialitat del nostre territori en aquest camp.


L'objecte d'aquesta convocatòria es concedir dues beques per al personal investigador i per a la realització de projectes de recerca en departaments o, en grups de recerca que desenvolupin la seva activitat en els àmbits de la ciència, la tecnologia o l'humanisme social. Es tracta de fomentar, reconèixer i valorar estudis inèdits que aportin dades noves i aprofundeixin en l'anàlisi de la realitat social, política, econòmica, laboral i cultural del territori. Els projectes premiats en aquesta convocatòria han d'aspirar a apropar la ciència i la innovació a la població en general per tal de fomentar la participació de més estudiants en el món de la recerca i especialment el col·lectiu de joves.

Els treballs han de ser originals i es valoraran aspectes com la innovació, el rigor i la creativitat.

L'únic requisit per poder participar es ser estudiant i estar matriculat en alguna de les escoles universitàries amb seu a la ciutat de Terrassa.

Poden optar a aquestes beques totes les persones físiques i agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que, a títol individual o col·lectiu, presentin projectes relatius a treballs de recerca sobre la ciència, la tecnologia o l'humanisme social. En cas de participar de manera col·lectiva es nomenarà una persona responsable del projecte a efectes de comunicació i representació.

El termini de presentació dels treballs de recerca originals finalitza el dia 30 de setembre.

Més informació a Universitat i Societat del ConeixementPosa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.