Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA - 03/09/2012


IUCT, Pharmatest i CCTI descobreixen nous Compostos Anticancerígens


Projecte DISC-SCREEN liderat per IUCT, Pharmatest i CCTI

El Consorci format per IUCT, Pharmatest i CCTI ha assolit amb èxit el projecte Europeu DISC-SCREEN, tot desenvolupant una plataforma per a la detecció ràpida de nous fàrmacs contra el càncer
El Consorci DISC-SCREEN ha demostrat bons resultats antiproliferatius en els càncers de mama i de pròstata, tot aconseguint fins a 15 candidats a fàrmacs patentables.


El projecte DISC-SCREEN es va iniciar el 2008 amb vista a la creació de noves eines per al descobriment i rastreig ràpid de nous fàrmacs anticancerígens.

En el projecte s'ha treballat conjuntament per a: i) desenvolupar una plataforma capaç de sintetitzar una gran quantitat de candidats a fàrmacs contra el càncer (plataforma High Throughput Biobased synthesis, HTB), ii) desenvolupar la plataforma High Throughput Screening, HTS, per testar l'activitat antiproliferativa dels candidats en cultius in vitro de cèl·lules canceroses, iii) predir in silico l'activitat dels compostos fins i tot abans de la seva síntesi, i finalment iv) identificar nous compostos contra el càncer amb millor activitat i menor toxicitat en comparació amb els fàrmacs de referència. Tot això porta a la creació de una Plataforma Internacional de Descobriment de Fàrmacs en format d'Alta Eficàcia.

Els candidats han demostrat un potencial adequat per esdevenir nous tractaments del càncer, ja que el seu comportament antiproliferatiu ha superat àmpliament el dels tractaments de referència actuals (gemcitabina, citarabina i floxuridina) i alhora disminueix dràsticament eventuals efectes secundaris, d'acord amb el seu comportament en cèl·lules pancreàtiques sanes.

Actualment s'han emprès les negociacions entre IUCT, Pharmatest, CCTI i una companyia biotecnològica interessada a seguir el desenvolupament d'aquests productes. Les companyies esperen designar entre 3 i 5 candidats per a estudis preclínics en els pròxims mesos. A més, s'estima que com a mínim un fàrmac estarà a punt per entrar a assaigs clínics en els propers dos anys.

Sobre els resultats d'IUCT

La plataforma HTB d'IUCT està llesta per ser utilitzada. Aquesta plataforma és una realitat gràcies a l'experiència d'IUCT en síntesi orgànica d'alt rendiment, el gran coneixement tècnic i les capacitats en biotecnologia industrial que convergeixen en l'obtenció de biblioteques de petites molècules bioactives en format d'alt rendiment miniaturitzat.

Totes aquestes capacitats utilitzen la biocatàlisi i les biotransformacions com a principals metodologies estratègiques.

Els desenvolupaments que realitza la plataforma HTB estan basats en eines i know-how propis, enzims únics i altament estereoselectius emprats com a biocatalitzadors, juntament amb les capacitats d'IUCT en la miniaturització i

la paral·lelització en un format d'alt rendiment.

Sobre els resultats de Pharmatest

La plataforma HTS de línies cel·lulars canceroses es va finalitzar, i va ser utilitzada amb èxit per provar els compostos sintetitzats a través de la plataforma HTB en el projecte DISC-SCREEN. Pharmatest va ser capaç d'optimitzar i validar la plataforma HTS tot utilitzant com a patrons diversos compostos anticancerígens i ara ofereix comercialment la plataforma als seus clients per assajar l'activitat antiproliferativa dels candidats a fàrmacs.

Sobre els resultats de la CCTI

CCTI ha desenvolupat el programari PRECLAV (PRoperty Evaluation by CLAss Variable) necessari per al càlcul matemàtic de descriptors per als compostos moleculars en l'informe amb una determinada propietat. La interpretació dels càlculs matemàtics es fa amb els estudis de QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship) que permeten una predicció sobre els compostos virtuals, si el grup de compostos moleculars de predicció encaixen dins del grup de compostos de calibratge (és a dir, són molècules amb valors coneguts de les propietats moleculars).

El que és nou per a aquest programari és l'ús de la funció CLASS i, a més a més, la possibilitat de tenir les prediccions pel grup de predicció sense la necessitat de tenir el grup de calibratge. A més el programari pot fer una avaluació inicial d'ambdós conjunts (predicció i calibratge) per comprovar si s'ajusten a la mateixa categoria de la propietat seleccionada.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.