Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Universitat Politècnica de Catalunya - 13/02/2012


La UPC i el grup Girbau creen una càtedra d'empresa per al desenvolupament de tecnologia de bugaderia


El rector de la UPC, Antoni Giró Roca, i el conseller delegat de Girbau Group, Pere Girbau Pous, signant l'acord

La recerca, la innovació, la transferència de coneixements i la formació sobre tecnologia sostenible vinculada a la bugaderia industrial són els eixos de la nova càtedra d'empresa.
La Càtedra Girbau Group de la UPC promourà projectes de recerca en tecnologia aplicada als béns d'equip, especialment els relacionats amb la innovació i els processos de desenvolupament de productes en l'àmbit de la bugaderia industrial.


La Càtedra Girbau Group de la UPC en recerca i innovació en tecnologia de bugaderia es va crear el passat 13 de febrer, arran de l'acord signat entre el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (UPC), Antoni Giró Roca, i el conseller delegat de Girbau Group, Pere Girbau Pous.

Aquesta nova càtedra d'empresa consolida la col·laboració entre el grup Girbau i la UPC en activitats de R+D+I i transferència de resultats de la recerca vinculats a la bugaderia, especialment a través del Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI) de la UPC. La nova càtedra tindrà la seu al CDEI, que és un centre d'innovació tecnològica especialitzat en enginyeria de màquines, i estarà dirigida per Carles Riba Romeva, director del Centre.

La Càtedra Girbau Group de la UPC promourà projectes de recerca en tecnologia aplicada als béns d'equip, especialment els relacionats amb la innovació i els processos de desenvolupament de productes en l'àmbit de la bugaderia industrial. En aquestes àrees es prioritzarà la protecció del medi ambient i l'impuls de la tecnologia sostenible. Els projectes de recerca conjunts estaran orientats a poder ser aplicats, directa o indirectament, als mercats internacionals, a fi d'aportar valor al sector de la bugaderia. Les activitats de recerca inclouran la promoció de tesis doctorals.

La nova càtedra també afavorirà la transferència de coneixements sobre els resultats de la recerca, donant-los valor mitjançant patents o l'aplicació directa dels resultats al mercat, i difonent-los a través de publicacions, espais web i jornades de divulgació tecnològica. A més, les activitats de la càtedra permetran al Group Girbau la detecció de talent entre l'estudiantat de la UPC per fomentar incorporacions a l'empresa.

Pel que fa a la formació, Girbau Group col·laborarà amb la UPC a través de la participació en diferents programes de la Universitat (com ara postgraus, assignatures de lliure elecció i activitats complementàries a estudis de grau i màster) i la col·laboració també incidirà en els plans formatius de l'empresa. Està previst que la Càtedra pugui impulsar beques predoctorals i postdoctorals així com convenis de cooperació educativa i premis a projectes de fi de carrera.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.