Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA - 10/10/2012


Investigadors de la UPC eliminen els bacteris infecciosos dels teixits sanitaris


L'investigador Tzanko Tzanov, del Campus de Terrassa

A partir d'un tractament innovador que combina ultrasons, biopolímers i enzims, ja s'estan fabricant bates i llençols antibacterians amb la nova tècnica, desenvolupada per investigadors del Campus de Terrassa, que s'està provant en algun hospital europeu amb excel·lents resultats
Aquesta tècnica serveix per crear un material tèxtil completament asèptic a la presència de microorganismes i evita l'aparició d'infeccions nosocomials.


El Grup de Biologia Molecular i Industrial (GBMI) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) ha aconseguit millorar l'efecte antimicrobià dels teixits sanitaris amb un pretractament enzimàtic i la deposició simultània de nanopartícules i biopolímers amb ultrasons.

La recerca s'ha realitzat en el marc del projecte europeu SONO, dotat amb 12 milions d'euros.

La infecció nosocomial és aquella que es desenvolupa durant l'hospitalització del pacient i que no estava present en el període d'incubació ni tampoc en el moment d'ingrés. Aquest tipus d'infeccions continuen sent en l'actualitat un problema rellevant per als hospitals.

Per intentar afrontar-lo, la Unió Europea finança el projecte SONO, en el qual participen 17 socis i del qual forma part el GBMI. L'objectiu d'aquest projecte europeu és millorar l'efecte antimicrobià dels teixits amb la deposició de nanopartícules d'òxid de zenc i biopolímers mitjançant ultrasons.

Nanopartícules més resistents

L'equip d'investigadors del Campus de la UPC a Terrassa dirigit per Tzanko Tzanov ha utilitzat uns enzims determinats que milloren l'adhesió de les nanopartícules antimicrobianes al teixit sota els efectes dels ultrasons. Amb l'aplicació d'aquests enzims, els investigadors han aconseguit una major durabilitat de les nanopartícules en el teixit, fins i tot després de realitzar 70 cicles de rentat.

L'efecte antimicrobià amb la recerca realitzada pel GBMI és ara total. L'efectivitat ha augmentat també gràcies a la incorporació en el teixit de materials híbrids formats per una barreja de materials inorgànics i orgànics, com ara nanopartícules de zenc i quitosan. Amb la utilització d'aquests productes, no només s'eliminen els bacteris sinó que s'impedeix el creixement de nous.

Actualment ja funcionen dos prototips de màquines que fabriquen teixit per bates i llençols hospitalaris segons els resultats sorgits del projecte SONO i aplicant els resultats de la recerca realitzada pel consorci del projecte. Una d'aquestes màquines està instal·lada a l'empresa italiana KLOPMAN International i una altra a l'empresa romanesa DAVO Clothing. Els teixits que es fabriquen en aquestes dues màquines ja s'estan provant a l'hospital de Sofia (Bulgària) amb excel·lents resultats.

Les infeccions hospitalàries, un problema que creix

Alguns dels factors que estan fent augmentar l'índex d'infeccions nosocomials són, entre d'altres, la major freqüència de pacients amb compromís immunitari, l'aparició de microorganismes resistents, l'augment en la complexitat de les intervencions realitzades i la realització de procediments invasius.

Les infeccions contretes en l'hospital estan entre les principals causes de mortalitat i d'augment de morbiditat en pacients hospitalitzats i suposen una pesada càrrega per al sistema de salut. Aquestes infeccions les pateixen entre un 3% i un 10% dels pacients ingressats en un hospital, tenen una taxa de mortalitat de l'1% per elles mateixes i contribueixen amb un 3% més a la mortalitat d'altres malalties.

Pel que fa als costos, la prolongació de les estades als hospitals a causa d'aquestes infeccions s'ha estimat entre 5 i 10 dies. Aquesta xifra permet intuir la magnitud econòmica del problema.

Més de 4 milions d'infeccions l'any

Les infeccions nosocomials d'origen endogen es produeixen principalment pel contacte amb les bates i els llençols. De fet, qualsevol altra roba utilitzada específicament en un entorn hospitalari és susceptible de ser infectada per bacteris i de propagar aquesta infecció als pacients i al personal sanitari. En el conjunt d'Europa es calcula que cada any es registren més de 4 milions d'infeccions nosocomials. Per això, darrerament s'han desenvolupat tècniques profilàctiques que incideixen directament en els teixits. És el cas del projecte SONO, un projecte europeu generat per fabricar tèxtils intel·ligents antibacterians 100% efectius.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.