Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Cambra de Comerç de Terrassa - 10/10/2011


La Cambra impulsa un nou programa que facilita la continuïtat i el canvi de propietat en el relleu de les empreses industrials


Logotip Cambra de Comerç de Terrassa

A través d'aquest programa s'ofereix un suport actiu als empresaris que volen traspassar la seva empresa industrial
Té com a principal objectiu assegurar la continuïtat de l'activitat industrial al territori.


La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, en col·laboració amb el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, impulsa el "Pla de continuïtat empresarial", un programa específic que pretén garantir la continuïtat de les empreses industrials de la demarcació en el moment del relleu en la seva titularitat.

El programa, vigent fins a finals d'any, es dirigeix als propietaris de petites i mitjanes empreses que volen vendre o traspassar el seu negoci i facilita el procés de detecció de possibles empreses o emprenedors que desitgin adquirir-lo. La particularitat del programa se centra en el fet que es dirigeix als negocis ja consolidats, amb la qual cosa l'empresa que adquireix el negoci té totes les garanties del bon funcionament d'aquest.

Garanties i suport a l'empresari durant tot el procés

La Cambra, a través del seu equip assessor, acompanya a l'empresari venedor al llarg de tot el procés de traspàs. En aquest sentit, l'entitat coordina la recollida de tota la documentació necessària per tal d'acreditar l'estat de l'empresa industrial que es vol vendre.

Posteriorment, la Cambra s'encarrega de detectar a les possibles empreses compradores, interessades en adquirir un nou negoci industrial per tal de créixer o bé complementar la seva cartera de serveis, productes i/o clients.

Finalment, la Cambra presenta a l'empresa interessada a comprar un informe complert que conté tota la documentació de l'empresa que es vol traspassar. El dossier monitoritza tota la informació relativa als aspectes legals, fiscals, financers, comercials, etc. A més, l'entitat dóna un suport actiu a l'empresari en tot el procés d'adquisició, per tal de facilitar-ne el relleu amb les màximes garanties d'èxit i continuïtat.

Compromís amb la vocació industrial de la demarcació

A través d'aquest programa de continuïtat empresarial, la Cambra aporta el seu coneixement de les empreses del territori i el seu saber fer durant el complex procés de transferència. En aquest sentit, és un programa que guarda plena coherència amb la voluntat que té la Cambra de contribuir a mantenir la vocació industrial de la seva demarcació.

www.plancontinuidadempresarial.es/

La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa

La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa és una entitat de serveis que ofereix solucions eficaces de gestió en diversos àmbits de l'empresa, en promou activament la seva internacionalització i dissenya accions formatives de qualitat, adaptades a les necessitats dels comandaments intermedis i directius de les empreses. Així mateix, es compromet activament amb el desenvolupament econòmic de la seva demarcació.

La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa va ser la primera cambra fundada a Catalunya, i la tercera a Espanya. Aquest any 2011, la Cambra de Terrassa commemora el 125è aniversari de la institució, que compta amb la presidència d'honor del Rei Joan Carles I, i ha organitzat dos tipus diferents d'accions: actes institucionals de commemoració de l'efemèride i activitats destacades al servei de l'empresa.

La demarcació de la Cambra de Terrassa compta amb més de 30.000 empreses adscrites i la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.