Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Recercat - 25/11/2010


Catalunya, entre les 15 regions europees amb més participació de pimes al 7è Programa marc


Mapa Europa

En el 7è Programa marc de la Unió Europea, la contribució de les pimes al creixement de l'R+D és un punt essencial, que es concreta en l'objectiu que captin almenys un 15% del pressupost del Programa Cooperació. Actualment, amb el 28% del pressupost executat, la xifra és del 14,1%
Contractes signats per cada regió a 31/03/2010 del Programa Cooperació.

El document assenyala que, a 31 de març de 2010, s'ha executat el 28% del pressupost del Programa Cooperació, del qual 1.263 milions d'euros (el 14,1%) s'han destinat a petites i mitjanes empreses. Tot i que encara queden 23.800 milions d'euros per adjudicar, i es calcula que beneficiaran fins a 20.000 pimes, en l'actual escenari és poc probable que es pugui assolir l'objectiu del 15%. Per això, la Comissió demana que es desenvolupin mesures específiques per aconseguir-ho, entre les quals destaquen nous esforços de coordinació i suport per facilitar l'accés de les pimes a aquest finançament.

Alhora, l'informe -anomenat SME participation in FP7 i publicat el passat mes de juny- inclou per primera vegada una anàlisi de la participació de les regions europees en el Programa Cooperació del 7è PM. Hi destaca el fet que Catalunya és una de les 15 regions del nivell NUTS-2 amb més contractes signats (418) i amb més PIME participant-hi (59), que concentren el 13,8% del finançament captat per Catalunya.

Cal destacar l'alt grau de concentració regional del finançament del Programa Cooperació, en què aquestes 15 regions -només el 5% de les 305 regions NUTS de la UE- aglutinen el 30% de la participació global.

Finalment, el document també analitza els resultats per camps de recerca. Hi sobresurt el fet que el màxim finançament se l'endú l'àmbit de les nanociències, les nanotecnologies i les tecnologies de materials i de la producció (el 22,8% d'aquest finançament es destina a pimes), i el mínim l'àmbit de les humanitats i les ciències socials (només el 3,7%).

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.