Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

AGRUPACIÓ D'EMPRESES INNOVADORES - 21/05/2012


L'Agrupació d'Empreses Innovadores Tèxtils celebra el seu tercer workshop


Participants al Workshop

L'Agrupació ha focalitzat els seus objectius i activitats en aquest sector, motivada per l'activitat dels seus membres i pel nínxol de mercat que representa, ja que no existeix a Catalunya (ni a Espanya), cap associació que aglutini els diferents actors d'aquest clúster
L'Agrupació té previst, durant aquest any 2012, la generació i presentació de diverses propostes de projectes de R+D en cooperació entre els seus membres, a nivell europeu i l'ampliació de les activitats de Benchmarking amb clústers europeus anàlegs, ja iniciades des de la seva creació.


El darrer 17 de maig es va celebrar el 3er Workshop de l'Agrupació d'Empreses Innovadores Tèxtils, el clúster de tèxtils d'ús tècnic de Catalunya.

L'Agrupació, ha focalitzat, des dels darrers mesos, els seus objectius i activitats en aquest sector, motivada per l'activitat dels seus membres (majoritàriament dirigida a algun o diversos mercats dels tèxtils d'ús tècnic) i pel nínxol de mercat que representa, ja que no existeix a Catalunya (ni a Espanya), cap associació que aglutini els diferents actors d'aquest clúster.

L'esdeveniment va tenir lloc a la seu del Centre Tecnològic Leitat a Terrassa, una de les seves entitats fundadores i va comptar amb la presència de més de 30 empreses del sector.

Va obrir el Workshop el President de l'Agrupació, el Sr. Martí Colomer i a continuació, el Sr. Sergi Artigas, Director d'Estratègia en Innovació del Centre Tecnològic Leitat, va fer una xerrada sobre els tòpics de la innovació, la importància de la cultura organitzativa de la innovació i especialment de la importància d'assumir una cultura basada en la innovació oberta.

Seguidament, la Clúster Manager de l'Agrupació, la Dra. Ariadna Detrell, va exposar les activitats i objectius de l'Agrupació de l'any 2012, entre les que destaquen la posada en marxa d'una intranet per als associats, que ja està en funcionament, amb informació relativa exclusivament al sector de tèxtils d'ús tècnic, elaborada per la pròpia entitat: estudis, informes tecnològics, mapes de patents i fitxes tècniques, bibliografia i informació d'esdeveniments.

Una altra de les activitats ja iniciades per l'Agrupació és la organització, juntament amb el Centre Tecnològic Leitat, el Centre d'Innovació Tecnològica CTF i el Gremi de Fabricants de Sabadell, de les jornades La Innovació al Dia. El cicle 2012, consta de 5 jornades, 4 d'elles encara per celebrar-se, relacionades amb diverses temàtiques del sector de tèxtils d'ús tècnic.

L'Agrupació també té previst, durant aquest any 2012, la generació i presentació de diverses propostes de projectes de R+D en cooperació entre els seus membres, a nivell europeu i l'ampliació de les activitats de Benchmarking amb clústers europeus anàlegs, ja iniciades des de la seva creació.

Aquest primera part del Workshop va finalitzar amb la intervenció del Sr. Paco Griso, Director General de l'empresa Sasatex Española, S.L., que forma part de l'Agrupació des dels seus inicis. El Sr. Griso va exposar la seva experiència com a soci i els avantatges que li ha suposat, destacant la seva participació com a líder al projecte de R+D Sos Tèxtil, generat per l'Agrupació i en el qual ha col·laborat amb un consorci de 6 empreses més del sector.

La segona part del Workshop va comptar amb la presència del Dr. Josep Mª Viedma, llicenciat en economia i reconegut expert internacional en l'àmbit de la gestió del coneixement i del capital intel·lectual, que va impartir una interessant conferència sobre els fonaments per a la creació de riquesa en una economia del coneixement, analitzant el cas d'Espanya i apuntant algunes idees per a sortir de la crisi i convertir l'economia espanyola en una economia més competitiva, més innovadora i més intensiva en coneixement.

El Workshop va finalitzar amb la celebració de trobades individuals entre les empreses assistents.

La celebració d'aquest tipus d'actes, s'alinea amb l'estratègia de l'Agrupació i, en general, de qualsevol clúster, i té com a objectiu fomentar les relacions entre empreses del sector i entre empreses i agents d'innovació.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.