Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Universitat de Barcelona - 28/07/2011


Professors de la UB publiquen un manual sobre un innovador biosensor subcutani autoalimentat


Llibre fruit de la recerca duta a terme dins el Grup de Recerca en Bioelectrònica, a la Facultat de Física de la UB, pels professors Jordi Colomer Farrarons i Pere Miribel Català

La recerca, que s'ha dut a terme en el marc del Grup SIC-BIO, que dirigeix el catedràtic d'Electrònica Josep Samitier, se centra en els àmbits del disseny i la integració d'equips electrònics, tant a nivell discret com en el disseny de circuits microelectrònics per a aplicacions específiques (ASICS).
El llibre està dirigit a la comunitat científica especialitzada en els àmbits dels dispositius implantables, els sistemes de recuperació d'energia i la definició de sistemes autònoms intel·ligents d'instrumentació, com també a qualsevol persona interessada en les tecnologies avançades en el camp de les TIC i la salut i en els sistemes de recuperació de microenergia per a sistemes autònoms.


Fruit de la recerca que han dut a terme en el Grup de Recerca Consolidat de Bioelectrònica i Nanobioenginyeria (SIC-BIO), a la Facultat de Física de la UB, els professors del Departament d'Electrònica Jordi Colomer Farrarons i Pere Miribel Català han publicat, a l'editorial alemanya Springer, un llibre en què presenten i descriuen un dispositiu electrònic d'implantació subcutània que pot treballar de manera autònoma, és a dir, que s'autoalimenta sense necessitat de bateries.

Així, els temes tractats en l'obra són, d'una banda, la descripció del sistema necessari per alimentar el dispositiu des de l'exterior sense bateries —en aquesta part hi ha un capítol dedicat a l'aprofitament d'energia de l'ambient en l'entorn del cos humà, fenomen conegut com a recol·lecció d'energia (de l'anglès energy harvesting)—. D'altra banda, hi ha un altre bloc sobre l'electrònica d'instrumentació implementada, així com un últim punt dedicat a la comunicació amb l'exterior.

El llibre està dirigit a la comunitat científica especialitzada en els àmbits dels dispositius implantables, els sistemes de recuperació d'energia i la definició de sistemes autònoms intel·ligents d'instrumentació, com també a qualsevol persona interessada en les tecnologies avançades en el camp de les TIC i la salut i en els sistemes de recuperació de microenergia per a sistemes autònoms.

La recerca, que s'ha dut a terme en el marc del Grup SIC-BIO, que dirigeix el catedràtic d'Electrònica Josep Samitier, se centra en els àmbits del disseny i la integració d'equips electrònics, tant a nivell discret com en el disseny de circuits microelectrònics per a aplicacions específiques (ASICS). Així mateix, compagina les sinergies de diferents camps, com ara el de la instrumentació, les comunicacions, el processament i la gestió de l'energia.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.