Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UNIVERSITAT DE BARCELONA - 16/01/2013


GOTILWA+, una nova eina capaç de valorar el cost del canvi climàtic a les finques forestals


Imatge d'un bosc

GOTILWA+, una eina que simula el creixement dels boscos sota diferents condicions ambientals, també serà capaç d'optimitzar la gestió forestal dels boscos mediterranis en un context de canvi climàtic
Aquesta recerca forma part del projecte europeu Modelització de la gestió forestal adaptativa (MOTIVE), finançat per la Unió Europea i coordinat per l'Institut de Recerca Forestal de Baden-Württemberg. L'objectiu és desenvolupar i avaluar estratègies que permetin adaptar les pràctiques de gestió forestal a les noves condicions ambientals.


El desenvolupament d'aquesta eina ha estat possible gràcies a un treball que han dut a terme els experts Carles Gràcia i Santi Sabaté, professors del Departament d'Ecologia de la UB i membres del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), en col·laboració amb la tècnica Anabel Sánchez (CREAF).

GOTILWA+, desenvolupat fa anys pel CREAF, es perfila ara com una eina de presa de decisions per millorar l'aprofitament forestal. Mitjançant aquest programari es pot determinar la manera de treure el màxim partit del bosc tenint en compte els efectes del canvi climàtic i els costos associats a aquest fenomen. Per això, els resultats es poden expressar en euros, en termes de despesa d'aigua, de risc d'incendi o de potencial de captació de carboni, entre d'altres.

«És el primer cop que s'integra una anàlisi de cost-benefici a un simulador de processos naturals com el GOTILWA+. Amb aquesta funcionalitat, els propietaris forestals podran gestionar de manera òptima les seves parcel·les segons les vulnerabilitats que presentin davant els efectes del canvi climàtic», explica el professor Carles Gràcia.

La nova aplicació es va presentar en la trobada internacional del projecte europeu MOTIVE, que va tenir lloc a Barcelona i Poblet. En el cas que es va posar com a exemple, corresponent als boscos de pi roig dels voltants de Poblet, el simulador va valorar el cost del canvi climàtic en 255 € per hectàrea de bosc en sòls poc profunds (les zones més altes de la muntanya), i de fins a 1.095 € per hectàrea de bosc en sòls més profunds (les zones més planes). Aquesta mesura reflecteix el que els experts anomenen valor esperat del sòl, que es reduirà en els dos tipus de sòl per efecte del canvi climàtic.

Els incendis de grans proporcions i les mortalitats massives per sequeres portaran alguns sistemes naturals a situacions límit. Els resultats del projecte MOTIVE apunten que, mentre que a l'Europa central la suavització de les temperatures comportarà un increment en la producció de fusta, a la regió mediterrània els problemes ja observats s'accentuaran fins al punt de comprometre algunes masses forestals tal com les coneixem actualment. Marcus Lindner, expert de l'Institut Forestal Europeu (EFI), detalla que, «encara que tots els sistemes es veuran afectats pel canvi climàtic, sense cap mena de dubte el lloc on els experts preveuen a curt termini canvis més profunds és l'àrea mediterrània».Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.