Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 01/02/2013


Primer curs del I Postgrau de Gestió i Tractament digital de documents històrics impartit a l'Arxiu Històric de Terrassa


Moment del curs

El mes de febrer va finalitzar la primera part del I Postgrau de Gestió i Tractament Digital de documents històrics
Es tracta d'una proposta docent molt innovadora a tot l'Estat que emulsiona les ciències tradicionals d'interpretació documental, com ara la Diplomàtica, la Paleografia i l'Arxivística, amb les noves tendències procedents de l'explotació de dades informàtiques i el tractament de la imatge digital.


Aquesta iniciativa ha sorgit de l'Arxiu Històric de Terrassa i ha estat convalidada per l'Escola d'Arxivística i Gestió de Documents de l'UAB (ESAGED), amb l'acord de l'Ajuntament de Terrassa, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, la Subdirecció General d'Arxius i Museus, i l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Terrassa, per tant, es posiciona com la primera ciutat catalana i espanyola en oferir aquest tipus d'ensenyament.

És una realitat acceptada que el patrimoni documental ha de revisar les seves estratègies de tractament arxivístic i difusió adaptant-se als nous temps. Utilitzar les oportunitats que ens presenten les noves tecnologies és vital per reforçar un sector que corre un risc real de quedar ancorat en estructures tradicionals. Noves idees, noves maneres de fer i una nova orientació a l'explotació del patrimoni cultural és el que aquest programa vol assolir.

El programa respon a les necessitats de diferents sectors professionals i de certs col·lectius en la gestió dels seus fons històrics, principalment: arxivers, gestors culturals, documentalistes, bibliotecaris, museòlegs, restauradors, conservadors de béns culturals, investigadors de les ciències socials i humanístiques, o genealogistes. Malgrat disposar de la consideració de patrimoni documental i gaudir d'immunitat legislativa, és a dir, malgrat que tothom accepta que es tracta d'un patrimoni de preservació permanent, existeix la sensació que els professionals que podran seguir afrontant la gestió i tractament en un futur potser no disposaran ni de l'experiència ni del coneixement especialitzat necessari per fer-hi front.

Tot i el reconeixement que tenen els documents històrics per part de la societat i per part dels diferents sectors professionals vinculats, fins ara no es disposava d'una proposta docent especialitzada que proporcionés una formació que combina de manera harmònica el coneixement tradicional, que de manera necessària acompanya aquests actius, i les possibilitats d'explotació que permeten les tecnologies digitals.

Al finalitzar el programa els estudiants seran capaços de:


 • Gestionar centres especialitzats en documents històrics i arxius històrics.
 • Impulsar estratègies de dinamització del patrimoni documental.
 • Comprendre la natura jurídica de les fonts medievals, modernes i contemporànies.
 • Comprendre els estils escriptoris medievals i moderns.
 • Potenciar descripcions exhaustives dels documents històrics.
 • Comprendre de forma completa els documents històrics.
 • Oferir descripcions exhaustives dels documents històrics pels diferents canals de comunicació existents.
 • Planificar el tractament digital del patrimoni documental històric.
 • Identificar la documentació històrica més adequada pel tractament digital.
 • Identificar necessitats de digitalització preventiva.
 • Aplicar el tractament documental arxivístic i diplomàtic.

La primera part de la docència es va desenvolupar des del passat mes de novembre fins el mes de febrer, i es reemprendrà el proper mes d'octubre de 2013. Hi va participar un grup de 16 estudiants amb la docència de prop de 12 professors procedents de Catalunya, Espanya i Alemanya.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.