Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - 09/01/2013


Descobert un sistema de cavernes a Mart


Simulació geomorfològica de Mart

Una recerca internacional amb participació d'investigadors de la UAB aporta noves dades a un dels misteris de Mart: el destí de les majors inundacions conegudes del nostre sistema solar, que van excavar els canals de descàrrega d'Hebrus Valles fa dos mil milions d'anys
Dirigida pel científic espanyol J. Alexis Palmero Rodríguez, del Planetary Science Institute de Tucson (EUA), el treball planteja que aquesta ingent quantitat d'aigua es va filtrar en el subsòl a través d'un ampli sistema de cavernes descobert després d'un detallat estudi geomorfològic.


Les inundacions que van excavar les valls d'Hebrus s'han relacionat amb l'origen dels oceans de Mart. Originades a partir de dos punts de descàrrega d'aigües subterrànies, van formar els denominats canals de descàrrega (outflow channels) d'Hebrus Valles, situats en una regió coneguda com la Conca d'Impacte d'Utopia. Els canals recorren uns 250 quilòmetres i desapareixen bruscament a la seva part final. Les causes d'aquesta desaparició i el destí de l'aigua transportada han estat un enigma que els científics han tractat d'esclarir durant anys.

La recerca, en què han col·laborat els geòlegs de la UAB Mario Zarroca i Rogelio Linares, aporta noves dades que palesen que amb anterioritat en aquesta zona s'havien produït nombroses erupcions volcàniques de fang. Els investigadors plantegen la hipòtesi que la xarxa de fractures i de conductes oberts, generada com a conseqüència del vulcanisme, va crear un sistema de cavitats en la criosfera que va actuar com a trampa. A través d'aquest sistema cavernós gran part del flux d'aigua i dels sediments superficials es van infiltrar de nou al subsòl, recarregant la hidrosfera de Mart.

"Les zones finals dels canals de descàrrega són molt difícils d'analitzar, perquè generalment estan enterrades o modificades, però la nova tecnologia de què disposem des de fa pocs anys ens permet obtenir imatges d'alta resolució, com les capturades pel satèl·lit MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), i fer estudis geomorfològics més detallats", explica Mario Zarroca.

El sistema de cavernes hagués estat inestable a la Terra per la naturalesa dels materials expel·lits pels volcans, però a Mart van adquirir ràpidament una solidesa i resistència mecànica similars a la de la pedra calcària que forma la majoria de les coves terrestres, a causa de la temperatura de la zona, -65 graus centígrads.

De moment, l'edat i les dimensions de les cavernes són incertes, però el descobriment demostra la seva existència al planeta vermell des de fa milers de milions d'anys.

Els resultats tenen un impacte significatiu en els actuals models hidrològics globals i en l'exobiologia de Mart. Segons Mario Zarroca, "la possibilitat d'estudiar cavitats que hagin romàs preservades durant tant temps seria una gran oportunitat per poder avançar en el coneixement de la història i evolució del planeta".

En la recerca, finançada per la NASA i publicada a Geophysical Research Letters, han participat també investigadors del Astrogeology Science Center, U.S. Geological Survey, Space Science and Astrobiology Division, NASA Ames Research Center (Estats Units), del Center for Research into Earth Energy Systems de Durham (Regne Unit) i de les universitats de Tòquio (Japó), Trinity College (Irlanda), Auckland (Nova Zelanda) i Arizona (Estats Units).

Article de referència: Rodriguez, J. A. P., Bourke, M., Tanaka, K.L., Miyamoto, H., Baker, V., Kargel, J., Fairén, A.G., Davies, R.J., Bridget, L., Linares, R., Zarroca, M., and Berman, D.C., 2012. Infiltration of Martian outflow channel floodwaters into lowland cavernous systems. Geophysical Research Letters 39, L22201, doi:10.1029/2012GL053225.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.