Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

BANC - Business Angels Network Catalunya - 26/07/2010


390.000 euros d'inversió en projectes el 2009 per part de Business Angels


Fotografia dels membres de la Junta Directiva de BANC

Durant l'exercici 2009, la xarxa d'inversors privats BANC, ha tancat tres deals amb un volum d'inversió de 390.000€, que suposa un total de 9 milions d'inversió acumulada des de la seva creació. S'han cursat 57 altes d'emprenedors i 24 d'inversors.
Aquest és el balanç que es desprén de la presentació de resultats que han realitzat Albert Colomer, director de la BANC i Antoni Abad, president de la mateixa xarxa, en la reunió que la Junta Directiva va mantenir a la seu de BANC, ubicada al districte 22@ de Barcelona.


En el transcurs de la reunió, la Junta va aprovar la memòria d'activitats i la liquidació econòmica de l'exercici 2009, així com el pressupost de l'exercici 2010 on es preveuen tancar quatre noves operacions d'inversió. Entre d'altres objectius, la xarxa BANC té previst crear un club d'inversors amb dos focus principals, el primer al Bages i l'altre a Reus, així com continuar amb la Campanya "Injectem Confiança a l'Economia" per tal de difondre la figura del Business Angel i seguir fomentant les inversions en empreses innovadores i amb capacitat de creixement.

La Junta Directiva de l'associació BANC la formen representants de la Patronal Cecot, la Fundació CP'AC, l'Institut Català de Finances, Acc1Ó, la Caixa Unimm i el despatx d'advocats i assessors tributaris Garrigues. BANC forma part del programa XIP d'inversors privats d'ACC1Ó.

La Xarxa d'Inversors Privats (XIP) és una iniciativa d'ACC1Ó, agència de suport a l'empresa catalana dependent del Govern de la Generalitat de Catalunya, creada l'any 2004, amb l'objectiu de fomentar la creació d'empreses innovadores amb alt potencial de creixement a Catalunya. Actualment la XIP, integrada per 9 entitats membres, posa a disposició dels emprenedors recursos financers en forma de capital i l'experiència i coneixement dels inversors. ACC1Ó impulsa aquest programa amb l'objectiu de captar i mobilitzar recursos privats i transferir-los a empreses per assegurar-ne el seu creixement i competitivitat.


Informació corporativa

BANC és una associació d'inversors privats -els denominats business angels- que compta amb una plataforma per posar en contacte inversors potencials i empreses o emprenedors que cerquen finançament. En concret, el BANC:


  • Posa en contacte inversors potencials i empreses o emprenedors que cerquen finançament.
  • Selecciona els projectes a finançar per a cada inversor.
  • Ofereix i garanteix la informació dels projectes als inversors.
  • Permet mantenir l'anonimat d'ambdues parts fins al moment de l'acord.
  • Possibilita un marc formal per la negociació i els intercanvis entre les parts.

BANC és la primera xarxa privada catalana de Business Angels, que va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i la Fundació Privada per a la Promoció de l'Autoocupació de Catalunya (CP'AC) amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Alhora, BANC compta amb el suport d'ACC1Ó i està integrat a la Xarxa d'Inversos Privats (XIP), i és membre de la European Business Angels Network (EBAN). A part, l'Ajuntament de Manresa és soci adherit a la xarxa.

Més informació: www.bancat.com

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.