Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA - 16/07/2012


Participació de la UOC en la creació d'un simulador virtual per a professors de primària


SimAula és el nom de l'innovador sistema de simulació que té per objectiu desenvolupar una nova metodologia perquè el professorat d'educació primària, actual i futur, pugui ampliar la seva formació per mitjà d'un espai virtual
El projecte permetrà als professors jugar amb diferents estratègies pedagògiques i desenvolupar plans lectius propis per a trobar la combinació que contribueixi més a l'ensenyament dels alumnes.


Es tracta d'un dels anomenats serious games, en el qual els docents posseiran el control d'un avatar i se situaran entorn d'una aula, on es reproduirà el comportament d'una classe i es podrà interactuar amb els avatars-alumnes.

La idea parteix dels coneixements d'experts en psicologia i pedagogia i consisteix a recrear, de la manera més real possible, situacions quotidianes a les aules d'escoles de primària. Per a poder fer aquest acostament, es triaran les estratègies pedagògiques i les circumstàncies més representatives de diferents països, destacant els comportaments més problemàtics, per a buscar situacions en què el professorat hagi de lluitar contra el conflicte.

A més d'haver participat en el disseny de la plataforma, l'equip de Tecnologia Educativa de la UOC és el responsable d'avaluar-ne el funcionament amb estudis d'usabilitat i instruments d'avaluació com qüestionaris, entrevistes, reunions de grup, etc. «És una tasca que també implica controlar el procés i analitzar els resultats, a més de proposar millores», explica Carles Fernández, coordinador del projecte i membre de Tecnologia Educativa de la UOC.

Entre els mesos de juliol i novembre es faran unes quantes proves pilot amb prop de cent professors italians, búlgars, grecs, espanyols i anglesos. Aquest primer control es durà a terme en els cinc idiomes respectius i servirà per a validar la plataforma i comparar les dinàmiques educatives dels diferents països.

Projecte europeu

La reconeguda consultora tecnològica INDRA és qui lidera aquest projecte europeu en què participen la UOC, el Serious Games Institute de la Universitat de Coventry, la Universitat de Salern, la Universitat de Sofia i l'escola d'ensenyament secundari grega Ellinogermaniki Agogi School.

Simaula

Lifelong Learning ProgrammePosa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.