Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

ACUP - 11/04/2010


Pla de Projecció Internacional de les universitats públiques catalanes 2010-2015


Portada del llibre

El Pla de Projecció Internacional, previst en el Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya, reafirma la voluntat de les universitats de l'ACUP d'esdevenir un sistema universitari de referència a Europa, amb perfils singulars i complementaris de les universitats que el conformen
La finalitat del Pla de Projecció Internacional és aconseguir un sistema universitari públic cohesionat i reconegut internacionalment per la seva qualitat, capacitat innovadora i responsabilitat social.


Els eixos del Pla de Projecció Internacional són la projecció i el reconeixement internacional; la incorporació d'una dimensió internacional en tots els àmbits universitaris; potenciar la recerca i la captació de talent global; projectar la cultura catalana i Catalunya arreu del món; fomentar la cooperació universitària amb països en vies de desenvolupament, i consolidar la col·laboració interuniversitària per al benefici de cada universitat i del conjunt del sistema.

Els projectes que engloba es concreten, en una primera fase, en el Pla Operatiu Bianual 2010-2011 que preveu cinc programes específics: el pla de comunicació i millora de la projecció del sistema universitari català; la posada en marxa d'un Observatori Internacional; el llançament d'una plataforma conjunta de postgrau; l'impuls de l'Espai Mediterrani d'Educació Superior i Recerca; i accions de cooperació universitària per al desenvolupament.

En el marc del Pla de Projecció Internacional, l'ACUP té en marxa ja diferents iniciatives. En primer lloc, l'OECD Reviews of Higher Education in Regional and City Development, un programa d'estudi sobre la contribució de les universitats en el desenvolupament i la innovació regional. Els resultats del programa es donaran a conèixer la propera tardor amb un informe de recomanacions de l'OCDE per a millorar la contribució de les universitats al desenvolupament i la innovació regional. En segon lloc, el Programa de Desenvolupament Institucional i Formació en Gestió Universitària - DIGU, amb l'objectiu d'establir relacions estables amb universitats africanes; reforçar les capacitats institucionals de les universitats africanes; intercanviar experiències i bones pràctiques, i crear una xarxa de coneixement conjunta. La tercera iniciativa en curs és l'elaboració d'un Pla conjunt de cooperació universitària per al desenvolupament per tal de reforçar l'impacte i la qualitat de les accions en aquest terreny. Finalment, l'ACUP, en col·laboració amb el Consell Interuniversitari de Catalunya, treballa en la presència conjunta de les universitats en fires internacionals, com són NAFSA 2010 (EUA) i EAIE 2010 (França).

Entre els objectius que persegueix aquest Pla de projecció internacional en aquest període (2010-2015) es troben els següents:


  • Aconseguir el reconeixement internacional de la marca Universitat de Catalunya com a àrea universitària d'excel·lència a Europa;
  • Assolir un domini suficient d l'anglès del conjunt de la comunitat universitària;
  • Augmentar el nombre de projectes de recerca europeus i internacionals, i especialment doblar el nombre de projectes liderats o coordinats per grups de recerca catalans;
  • Captar i retenir talent de prestigi internacional;
  • Dobla la mobilitat dels estudiants universitaris catalans que realitzen estades de formació a l'estranger (arribar als 8.000 anuals);
  • Consolidar una oferta acadèmica de màsters i doctorats de qualitat i prestigi internacional.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.