Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA - CAMPUS DE TERRASSA - 12/11/2012


Snelloptics, una spin off sorgida del Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6) de la UPC desenvolupa una nova tecnologia per mesurar l'enllumenat urbà


Dispositiu fotomètric mòbil POLUX

Investigadors del Campus de la UPC a Terrassa han desenvolupat un dispositiu fotomètric mòbil capaç de mesurar in situ, i de manera àgil, la quantitat i la qualitat de llum aportada a la via pública per totes les fonts lumíniques i, a més, el seu origen i la seva distribució
El dispositiu s'anomena POLUX i en el seu desenvolupament han intervingut les empreses Ilimit, Aido i Fibercom. El projecte s'ha realitzat en el marc del programa nacional INNPACTO i es va exhibir al Smart Cities Expo World Congress.


A partir del mes de març del 2013 el sistema POLUX ja funcionarà a ple rendiment, en ciutats, vies urbanes i interurbanes i autopistes. És un dispositiu fotomètric mòbil per a il·luminació vial capaç de mesurar la il·luminació d'una escena completa a qualsevol ciutat o via de comunicació. El sistema proporciona informació objectiva sobre la quantitat i la qualitat de la llum i sobre l'acompliment de les normatives d'il·luminació i contaminació lumínica vigents. El projecte s'ha presentat aquest dilluns, 12 d'octubre, a un grup d'empreses líders que tindran presència al Smart Cities Expo World Congress i amb les quals la UPC manté una estreta col·laboració: Abertis, Aqualogy, Indra, Ros Roca, Comsa Emte, Atos, Urbiotica, IBM i Telefónica.

POLUX —que va ser una de les novetats que es van presentar al saló Smart Cities Expo World Congress de Barcelona—, permetrà als ajuntaments i les administracions prendre decisions en relació al consum d'enllumenat urbà en funció de dades objectives generades per aquest nou sistema, creat per Snelloptics, una empresa spin off sorgida del Centre de Sensors, Instrumentació i Sistemes de la UPC (CD6). Segons l'Institut Català d'Energia, la factura de la llum d'una ciutat de 200.000 habitants frega de mitjana els 3'5 milions euros anuals. POLUX farà possible que les ciutats puguin regular l'enllumenat urbà en funció del moment, de l'espai i de l'ús. De fet, les instal·lacions noves d'enllumenat públic aporten un 20% de consum més de llum de la que es necessita. Per a una ciutat mitjana, això suposa un cost aproximat d'uns 400.000 euros anuals.

Per a Josep Arasa, un dels investigadors que ha participat en la creació de POLUX, "l'objectiu del projecte era disposar d'una eina objectiva que ajudés a conèixer quina quantitat i qualitat de llum estem emprant en les nostres ciutats". Fins ara, "es controlava molt bé la component elèctrica, però la llum, en si mateixa, continuava essent intangible, i nosaltres hem estat capaços de fer-la tangible", explica Arasa.

Com funciona POLUX

POLUX consta d'un sensor fotomètric direccional individual capaç d'operar al carrer, verificar i validar la tecnologia de mesura i comprovar que l'avaluació es realitzen d'acord amb la normativa vigent. El dispositiu duu un capçal de lectura format per un conjunt de sensors individuals que cobreixen l'escena il·luminada a mesurar i que estan sincronitzats.

A més, disposa d'un sistema de georeferència. Tot el mecanisme s'allotja en un vehicle (pot ser un turisme convencional o un autobús urbà), amb un sistema especial de subjecció. POLUX recull les dades obtingudes del capçal de lectura i els emmagatzema temporalment per traspassar-los després a una unitat de gestió i de visualització. Finalment, aquesta informació es processa per poder elaborar els informes preceptius.

La il·luminació, clau per reduir accidents de trànsit

POLUX serà especialment útil per avaluar la il·luminació d'instal·lacions en gran vies interurbanes, autovies, autopistes i túnels a Espanya, ja que està dissenyat segons les normatives estatals d'il·luminació, una de les més exigents d'Europa. Per tant, el sistema serà molt útil per a les administracions públiques, empreses concessionàries d'autopistes i empreses encarregades del manteniment d'infraestructures de comunicacions. De fet, segons la Direcció General de Trànsit, una correcta il·luminació de les vies pot arribar a reduir un 30% els accidents.

Presentació al Smart Cities Expo World Congress

El sistema POLUX va ser una de les tecnologies made in UPC que es va presentar, durant el passat mes de novembre, al saló Smart Cities Expo World Congress, a la Fira de Barcelona (Recinte de Gran Via).

En aquest saló, la UPC va tenir un estand propi (al pavelló 2, E540) en el qual també va promocionar una xarxa de robots assistencials per a persones, transport de mercaderies o vigilància en zones urbanes, el primer punt de recàrrega per retornar l'energia del vehicle elèctric a la xarxa elèctrica i un sistema avançat d'informació per millorar la gestió del trànsit urbà.

Així mateix, la Universitat va donar a conèixer l'àmplia expertesa i les solucions innovadores que ofereix en cinc àmbits: les TIC (telecomunicacions, Internet de les coses o interconnexió d'objectes quotidians mitjançant dispositius electrònics, apps per a mòbils i cloud computin, anàlisis de grans bases de dades, robòtica, enginyeria òptica, sensors, sistemes de geoinformació, transport i aparcaments intel·ligents); l'energia (energies renovables, eficiència i energètica i xarxes intel·ligents o smart grid); el medi ambient (prevenció i reducció de la contaminació de l'aire, de l'aigua i del sòl, reciclatge i gestió sostenible dels residus); els nous materials i, finalment, l'arquitectura (planificació urbanística i edificació sostenible).

La participació de la UPC al Smart Cities Expo World Congress es va far a través del Centre d'Innovació i Tecnologia (CIT UPC) de la UPC —que engloba tots els centres de la Universitat que són membres de la xarxa TECNIO de la Generalitat de Catalunya—, de l'Oficina de Patents i Llicències i de la Unitat de Valorització de la Recerca de la Universitat, així com de Parc UPC.

D'altra banda, també van participar al congrés les següents empreses ubicades al Parc UPC: Trilanz, Geonick, Urbiotica, On-Sun Systems i Addtelepro, així com el Kic InnoEnergy Iberia.

Per a més informació cliqueu aquí.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.