Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 22/09/2012


VUIT EMPRESES PARTICIPEN A LA DARRERA SESSIÓ INNO-BREAK D'ORBITAL 40


Assistents al cicle de trobades Inno-break 040

El Parc Científic i Tecnològic de Terrassa ha acollit una nova sessió del cicle de trobades Inno-break 040, dedicades a donar a conèixer a les empreses les línies d'investigació i aplicacions industrials que desenvolupen diferents grups de recerca del seu àmbit
En aquesta ocasió, la trobada, celebrada el passat 20 de setembre, va comptar amb la participació de 14 persones, en representació de vuit empreses, del Centre Tecnològic Leitat i de l'Ajuntament de Terrassa i va estar dedicada als nous materials.


El grup de recerca de Nous Materials del Leitat va introduir a aquesta temàtica als assistents a la trobada, abordant de forma molt genèrica, l'àmbit de les ciències dels materials, des de la matèria primera fins el producte final.

El grup d'investigació sobre Nous Materials del Leitat va presentar també les seves línies de treball sobre la creació de productes:

- La generació de la idea i la detecció de la necessitat per a especificar els objectius dels materials a desenvolupar.

- La selecció i creació de nous additius com ara nanomaterials, càrregues naturals o materials reciclats que permeten aportar funcionalitats, preu o caràcter mediambiental a una matriu.

- La preparació de materials i/o processos a escala semi-industrial per a aplicacions en polímers, pintures, tèxtils, ciments i asfalts i materials composites

- La posada a punt de processos per a l'aplicació a escala industrial dels nous materials desenvolupats.

- L'estudi del cicle de vida i de les vies de reciclatge del material desenvolupat

L'objectiu d'Inno-break O40 és facilitar un entorn distès on empreses d'un determinat perfil i caracterització coneguin de primera mà les línies d'investigació i aplicacions industrials que diferents grups de recerca desenvolupen en el seu àmbit, així com una interlocució directa amb els responsables d'aquestes línies de recerca aplicada. El resultat d'aquestes trobades ha de permetre estudiar solucions a problemàtiques industrials i tècniques, així com a oportunitats de millora, de posicionament i d'augment de competència empresarial.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.