Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Ajuntament de Terrassa - 21/02/2011


Les empreses de l'àmbit d'Orbital 40 generen 44 patents durant 2011


Logotip Orbital.40

El sector més representat al parc científic i tecnològic és l'audiovisual
La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Carme Labòria, ha valorat molt positivament aquestes xifres i ha dit que "son un clar indicador de la creativitat i la capacitat d'innovació de les empreses de Terrassa, i en particular, de l'àmbit d'Orbital 40".


Les 44 empreses de l'àmbit d'Orbital 40, el Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, van generar un important volum de patents durant 2011. En conjunt, es van sol·licitar 40 patents als registres de marques i patents nacionals i internacionals, i es van rebre 44 adjudicacions, corresponents a patents sol·licitades el mateix 2011 o en anys anteriors. Durant el 2011, les empreses d'Orbital 40 van comercialitzar productes corresponents a 29 patents adjudicades.

Un altre indicador rellevant és el fet que el 18% de les empreses relacionades amb Orbital 40 participa en programes de suport a la innovació de l'administració catalana (ACC10, Diputació de Barcelona, Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya), de l'administració de l'Estat (Avanza, CDTI, MICINN, APTE) i/o en programes europeus com el VII Programa Marc, principal eina de finançament de projectes de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació de la Unió Europea.

El Parc Científic i Tecnològic de Terrassa aplega 44 empreses entre les que estan instal·lades als terrenys del parc i les que hi han signat convenis de vinculació, independentment de la seva ubicació física. Durant el 2011 una vintena d'empreses i un cluster van signar aquests convenis, que impliquen la participació en un màrqueting comú utilitzant la marca Orbital 40 i la utilització preferent per part de les empreses dels serveis del parc.

Del total d'empreses relacionades amb Orbital 40, el 48% son microempreses (menys de 10 treballadors), el 34% són petites (entre 10 i 49 treballadors), l'11% són mitjanes (entre 50 i 249 treballadors) i el 7% restant, grans empreses (250 treballadors o més). El conjunt de les 44 empreses supera els 26.000 treballadors.

Per sectors, el més representat és l'audiovisual (27%), seguit de les telecomunicacions i tecnologies de la informació i comunicació (18%) i el disseny i serveis d'enginyeria (14%). El Parc Audiovisual de Catalunya allotja 21 empreses, gairebé la meitat del total de les de l'àmbit d'Orbital 40. La majoria d'aquestes estan especialitzades en serveis i producció audiovisual, tot i que també n'hi ha de serveis relacionats (càtering, perruqueria, etc).

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.