Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Cambra de Comerç de Terrassa - 16/03/2011


Cinc institucions catalanes presenten el Programa Genera, un innovador projecte que fomentarà l'emprenedoria corporativa entre les empreses catalanes


Un moment de la presentació

El Programa Genera arribarà a 40.000 empreses i pretén fomentar la recerca d'oportunitats de negoci dins d'empreses que ja estan en funcionament amb l'objectiu de consolidar-les en el teixit empresarial, així com la creació d'ocupació
Es tracta d'un projecte innovador que compta amb una important col·laboració institucional que pretén fomentar la consolidació empresarial i la creació d'ocupació.

BLOG DEL PROGRAMA GENERA:
www.totemprenedors.cat


El programa Genera compta amb la coordinació de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa i amb la participació com a socis de la patronal Cecot, el Consell General de Cambres de Catalunya, la Fundació Eduard Soler i Redessa. El projecte està promogut pel Departament d'Empresa i Ocupació. Va ser presentat en un acte públic amb la presència del conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Mena

Un total de cinc institucions empresarials i territorials de Catalunya participen com a sòcies del Programa Genera, un ambiciós projecte promogut pel Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat que té l'objectiu de fomentar l'emprenedoria corporativa entre les empreses catalanes. El Programa Genera es va presentar públicament el passat 16 de març en el marc d'un acte públic on van assistir més de 80 empreses i institucions. L'acte va estar presidit pel conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Mena, i també va intervindre el president del Consell General de Cambres de Catalunya, Miquel Valls. Així mateix, la presentació va comptar amb l'assistència dels presidents de les institucions que hi participen activament com a sòcies del programa: Jordi Amat, president accidental de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa; Antoni Abad, president de Cecot;Josep Morató, conseller delegat de REDESSA i regidor delegat de l'Àrea de Promoció de l'Ajuntament de Reus; i Joan Franch, director financer de la Fundació Eduard Soler.

Enfortir l'empresa a través de la recerca de noves oportunitats de negoci

El Programa Genera és un projecte innovador que té l'objectiu de fomentar l'emprenedoria corporativa entre les empreses catalanes per contribuir al seu enfortiment i consolidació en el teixit empresarial, així com en la creació d'ocupació i d'oportunitats. L'emprenedoria corporativa es basa en la identificació i el desenvolupament de noves oportunitats i projectes de negoci dins d'una empresa que ja està en funcionament, amb l'objectiu d'afavorir l'expansió i el creixement de l'empresa gràcies a la consolidació d'aquestes noves àrees de negoci.

Aquesta iniciativa, promoguda pel Departament d'Empresa i Ocupació, compta amb la participació de 5 institucions territorials d'àmbit empresarial, tecnològic i educatiu: la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, que coordina el projecte, la patronal Cecot, el Consell General de Cambres de Catalunya, la Fundació Eduard Soler, i Reus Desenvolupament Econòmic (REDESSA); i compta amb el suport dels Fons Social Europeu i del propi Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

40.000 empreses es beneficiaran d'aquest projecte innovador

Més de 40.000 empreses es beneficiaran del Programa Genera, a través del qual els socis participants transferiran el seu know-how en la consolidació de negocis i en la recerca de noves oportunitats de negoci, ja sigui en una empresa que ja es troba en funcionament o a través de la creació de nous negocis.

A través d'aquest projecte, es formarà a 70 professionals perquè tinguin ampli coneixement d'aquesta metodologia i puguin liderar el concepte d'emprenedoria corporativa des de dins de les empreses. Tanmateix, 180 empresaris rebran formació per detectar els projectes interns de l'empresa que podrien convertir-se en oportunitats de negoci.

El Programa Genera capacitarà a tècnics dels 181 entitats que formen la xarxa INICIA perquè puguin assessorar als empresaris en la recerca de noves oportunitats de negoci.

Línies d'actuació del Programa Genera

A través del Programa Genera, que dinamitza la cultura emprenedora entre les empreses catalanes, es duran a terme les següents actuacions:


  • Accions de sensibilització en diferents punts de la geografia catalana per introduir el concepte d'emprenedoria corporativa com a nova via de negoci.
  • Formació de professionals perquè estiguin capacitats per implantar projectes d'emprenedoria corporativa
  • Càpsules formatives i accions d'assessorament a empreses per detectar noves oportunitats i analitzar la viabilitat de nous projectes a l'empresa.
  • Valorització tecnològica dels projectes de negoci detectats
  • A través del Programa Genera es crearà un espai networking virtual per compartir experiències i coneixements adquirits durant el projecte i facilitar la transferència tecnològica i la sostenibilitat del programa.
  • Finalment, i a partir de totes aquestes experiències, s'editarà un manual de bones pràctiques sobre l'emprenedoria corporativa per promoure l'aplicació del concepte i estendre el potencial i possibilitats que ofereix.

Cinc socis territorials de diferent naturalesa i amb experiència contrastada en el món empresarial, tecnològic, educatiu i en el foment de l'emprenedoria facilitaran l'aplicació del Programa Genera

Els cinc socis participants són institucions de diferents àmbits relacionats amb el món empresarial, tecnològic i educatiu. Tots els socis formen part de la Xarxa Inicia, que fomenta l'emprenedoria a Catalunya.

La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa coordinarà el Programa Genera. Amb més de 20 anys d'experiència en l'assessorament a nous empresaris i en el foment de l'esperit emprenedor a la seva demarcació, aportarà el seu know-how en aspectes que contribueixin a la consolidació del negoci en el teixit empresarial i introduirà el projecte entre els empresaris de la seva àrea d'influència.

Per la seva part, la patronal Cecot introduirà el Programa Genera entre els volum dels seus associats en el territori del Vallès i també en l'àmbit català, a través d'un contacte directe amb la petita i mitjana empresa catalana.

El Consell General de Cambres de Catalunya farà arribar també les possibilitats del Programa Genera entre les empreses catalanes, aprofitant el potencial de proximitat a l'empresari de la xarxa de cambres catalanes.

La Fundació Eduard Solerexposarà la seva experiència com a centre tecnològic territorial en projectes territorials d'emprenedoria corporativa, que ja va començar a aplicar a partir dels anys 60, quan es va constituir aquesta fundació.

Redessa, com a entitat referent en l'assessorament a emprenedors a l'àrea d'influència de Reus, difondrà també els avantatges del Programa Genera entre els empresaris i emprenedors de la seva demarcació.

El Departament d'Empresa i Ocupació facilitarà la transferència del coneixement i la metodologia del programa a la xarxa INICIA, la xarxa de suport a les persones emprenedores de Catalunya i dóna suport al programa conjuntament amb el Fons Social Europeu a través de la línia de projectes innovadors.

BLOG DEL PROGRAMA GENERA: www.totemprenedors.catPosa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.