Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Ilimit - 18/10/2010


L'Institut de Recerca Vall d'Hebron i la pime tecnològica Ilimit col·laboren per millorar la comunicación sanitaria mitjançant un projecte d'innovació tecnològica


Els dos propietaris d'Il·limit amb el roll-up de la firma

El projecte d'I+D consisteix en millorar la comunicació entre els metges d'atenció primària (CAP) i els metges especialistes mitjançant les Tecnologies de la Informació (TI) aplicades al sector sanitari com són dispositius de comunicació, el tractament i gestió de la informació amb tècniques de semàntica, intel·ligència artificial o eines 2.0
Es tracta d'una subvenció que s'emmarca en el Programa de Nuclis d'Alta Innovació Tecnològica, per a projectes d'investigació industrial i desenvolupament experimental, que permetrà portar a terme un projecte d'1 milió d'euros.


L'Institut de Recerca de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona (VHIR) i l'empresa de Terrassa Ilimit Comunicacions lideren la creació d'un projecte de I+D relacionat amb les Tecnologies de la Informació (TI) aplicades al sector sanitari.

L'empresa catalana especialista en solucions tecnològiques Ilimit Comunicacions ha aconseguit una subvenció d'ACC1Ó per dur a terme juntament amb l'Institut de Recerca de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona (VHIR) el projecte de R+D relacionat amb les tecnologies de la informació (TI) aplicades al sector sanitari. Aquesta subvenció, que rep cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del Programa Operatiu de Competitivitat Regional i Ocupació de Catalunya 2007-2013, permetrà dur a terme el projecte d'1 milió d'euros que consisteix en millorar la comunicació entre els metges d'atenció primària (CAP) i els metges especialistes mitjançant dispositius de comunicació, el tractament i gestió de la informació amb tècniques de semàntica, intel·ligència artificial i eines 2.0, etc.

El grup de Neuro-inmuno-gastroenterología del VHIR, liderat per el Dr. Javier Santos, s'encarregarà principalment de modelar el coneixement mèdic perquè es pugui gestionar amb la màxima eficàcia, definició de ontologies semàntiques, implementar demostradors, reportar l'acceptació i tasteig amb usuaris i indicadors de la seva área d'investigació, entre altres funcions.

Ilimit, empresa amb seu a Terrassa, té como a principal objectiu apostar per la innovació i el desenvolupament (I+D), l'estratègia, la verticalització o sectorizació dels seus productes i la cooperació entre empreses i institucions per projectar un creixement sostingut.

La investigació consistirà en estudiar com crear una plataforma en els centres de salut que resolgui l'objectiu desitjat: la millora de la comunicació. Amb això s'aconseguiria donar-li solució a varis problemes actuals del coneixement, la informació i comunicació entre els diversos integrants de la comunitat mèdica. En aquest estudi es vol també involucrar al pacient, que és el centre i principal objectiu del projecte.

Per desenvolupar aquest projecte, els seus integrants creuen necessària una cooperació entre empreses molt especialitzades (en sectors como la intel·ligència artificial, la semàntica, la web 2.0, etc.) o bé del sector del 'Healthcare' informàtic. En aquest sentit, Barcelona Digital Centre Tecnològic especialitzat en las TIC, també forma part del projecte. El seu paper com a centre tecnològic és fonamental per l'èxit i la coordinació de tots els paquets de treball del projecte. L'equip de treball de Barcelona Digital estarà integrat per el Dr. Carles Sans, Responsable de Desenvolupament de Negoci, Rossana Alessandrello, Gestora de Negoci Salut, i Felip Miralles, Responsable de I+D Salut, que dirigirà la part d'investigació i innovació.

També s'integren en el consorci les empreses Isoco i Stacks.

Un dels objectius del resultat del projecte és la comercialització del producte - patent resultant en el mercat sanitari espanyol. Ilimit vol buscar nous mercats especialment en països emergents como el nord d'Àfrica amb gran demanda en projectes sanitaris de primer nivell. El projecte està liderat en la fase actual por la seva direcció: Xavier Tobella i Xavier Martín. Ilimit centra la seva estratègia en productes similars per afrontar amb èxit el seu futur i aconseguir entrar en sectors clau de creixement.

Sobre l'Institut de Recerca de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

El grup d'investigació de Neuro-inmuno-gastroenterologia del IR-HUVH, liderat per el Dr. Javier Santos, pertany al Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), que coordina tota la investigació de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i és un dels centres líders en investigació biomèdica d'Espanya. L'Hospital Vall d'Hebron és el complex hospitalari líder de Catalunya i un dels més grans d'Espanya, amb més de 7.000 professionals i més de 1.400 llits. Es composa de quatre grans centres: l'àrea general, l'àrea de materno-infantil, el de traumatologia i rehabilitació i la Unitat de Cirurgia sense Ingrés (Parc Sanitari Pere Virgili), que cobreixen gairebé totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques.

Pes a més informació: www.ir.vhebron.net

Sobre Ilimit Comunicacions

Ilimit Comunicacions amb seu a Terrassa compta actualment amb més de 20 persones de plantilla i la seva base de negoci és apropar a les empreses a les Tecnologies de la informació donant-los-hi solucions integrals. La seva facturació l'any 2009 va superar el 1,5 M€ i va obtenir un incremento en la seva facturació superior al 3% respecte l'any 2008 en plena crisi. Durant el primer semestre de 2010 Ilimit ha seguit experimentant un important creixement superior al 15%

Les seves àrees de negocio són la consultoria, els productes d'allotjament (Hosting, Housing, Virtualizació), seguretat de xarxes, connectivitat, telefonia Ip i els projectes web o Web Factory.

Sobre Barcelona Digital

Barcelona Digital és el centre tecnològic de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a Catalunya. Té com a missió contribuir al creixement del sector TIC i al desenvolupament de la Societat de la Informació. Les àrees d'especializació són la mobilitat, la seguretat, i la salut que, per la seva transversalitat, són d'aplicació a sectors tant diferents como serveis, agroalimentari, hospitalari, financer, educació o automoció. Barcelona Digital forma part de TECNIO - la xarxa única que potencia la transferència tecnològica i la innovació empresarial a Catalunya -, que compta amb més de 100 agents especialitzats entre centres tecnològics, centres de difusió tecnològica i grups universitaris, impulsant així la competitivitat i la excel·lència catalana tant a nivell I+D com en l'àmbit de l'empresa.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.