Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Universitat i Societat del Coneixement - 22/12/2010


Més de 1.760 assistents als actes de la Mostra del Coneixement 2010


Una de les jornades de la Mostra

El dia 22 de desembre, amb la conferència sobre "Creativitat i Oratòria" es tanca la VI Mostra del Coneixement, que enguany ha estat subvencionada per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia del Ministeri de Ciència i Innovació, dins la convocatòria d'ajuts pel Programa de Cultura Científica i de la Innovació 2010
La Mostra del Coneixement va néixer l'any 2005 amb la voluntat d'ampliar i consolidar activitats vinculades al món de la universitat, la recerca, la innovació i el coneixement.


La Mostra del Coneixement és una proposta formativa, educativa, cultural i lúdica vinculada a la universitat i al coneixement programada pel servei d'Universitat i Societat del Coneixement de l'Ajuntament de Terrassa.

Han estat un total de 25 activitats de diversos àmbits amb la participació de 8 centres de secundària de la ciutat.

Les sinèrgies generades amb les universitats i entitats del territori així com amb d'altres serveis del nostre Ajuntament ens ha permès arribar a oferir una vuitantena d'activitats.

També hem ampliat l'àmbit de les activitats amb l'objectiu de diversificar actuacions per tal d'acostar-nos el més possible a les necessitats dels centres.

Les dades recollides a les enquestes d'avaluació reflecteixen un grau alt de satisfacció dels assistents als actes en quan a contingut i organització.

Els centres que han assistit a un o varis actes han estat els que segueixen:


  • IES Montserrat Roig
  • IES Cavall Bernat
  • IES Can Jofresa
  • IES Santa Eulalia
  • Escola Pia
  • Vedruna
  • Tecnos
  • Liceo Egara

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.