Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

RECERCAT - 10/10/2012


Transbiomed, una spin-off del VHIR, inicia una recerca per a la detecció precoç del càncer d'ovari


Equip científic responsable de la recerca / VHIR

La Unitat de Recerca Biomèdica i d'Oncologia Translacional i Pediàtrica del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha iniciat un projecte innovador per detectar de manera precoç el càncer d'ovari mitjançant mostres de saliva o aspirats uterins
Aquesta iniciativa, impulsada a través de Transbiomed, la primera empresa constituïda com a spin-off (empresa derivada) del VHIR, disposa de finançament de la fundació Genoma España.


El càncer d'ovari és el cinquè càncer més mortal entre les dones dels països desenvolupats i el més letal d'entre tots els càncers del sistema reproductor femení. Aquest tumor constitueix el 3 % dels nous casos de càncer arreu del món i es tradueix en uns 25.000 nous casos cada any als Estats Units i uns 2.400 a l'Estat espanyol.

Aquest tipus de tumor té unes característiques molt peculiars i contradictòries. Si es diagnostica i es tracta en fases molt inicials de la malaltia —estadi I-II—, té un índex de supervivència del 95 %. Però malauradament la detecció precoç d'aquest tumor és poc freqüent, només en un 10-15 % dels casos.

La complexitat del diagnòstic d'aquest tipus de càncer rau en el fet que no es pot accedir als ovaris si no és per cirurgia. D'altra banda, no és possible fer una biòpsia, en primer lloc per la dificultat d'accés a l'òrgan i després perquè la punció de l'ovari està contraindicada en aquests casos, ja que si hi ha un tumor, la mateixa punció podria afavorir la sembra de cèl·lules tumorals per tota la cavitat peritoneal. En conseqüència, davant la sospita d'un càncer d'ovari l'única manera de confirmar el diagnòstic és sotmetre a cirurgia les pacients, amb el perjudici que només en una de cada deu dones intervingudes s'acaba confirmant la presència del tumor.

Per tot plegat, ja fa molt temps que «existeix la necessitat de cercar biomarcadors útils per al diagnòstic del càncer d'ovari, de manera precoç, eficaç i sensible, i que permetin sotmetre únicament a una cirurgia confirmatòria i terapèutica les dones que realment pateixen un càncer d'ovari», afirma el Dr. Jaume Reventós, cap de la Unitat de Recerca Biomèdica i d'Oncologia Translacional i Pediàtrica del VHIR i president del Consell Científic de Transbiomed.

En aquest sentit, el projecte ideat per Transbiomed té com a objectiu identificar els marcadors moleculars (mRNA) que indiquen càncer d'ovari o bé resposta a la quimioteràpia. Per aconseguir aquestes dades es compararan les seqüències genòmiques de mostres d'aspirats uterins i de saliva de dones sanes i de dones amb càncer d'ovari, amb l'objectiu de trobar els canvis del genoma susceptibles de ser indicadors de la presència de la malaltia. El gran avantatge del sistema ideat per Transbiomed és que es tracta d'un mètode mínimament invasiu, en el cas de l'aspirat, i gens invasiu, en el cas de la mostra de saliva.

El projecte es podrà desenvolupar gràcies a una dotació econòmica de la fundació Genoma España a través del programa InnoCash. Aquest programa impulsa el desenvolupament tecnològic, la transferència de coneixement, resultats i innovació, principalment en el sector biotecnològic, tot i que la seva intervenció s'estén també a moltes altres àrees d'R+D+I.

VHIRPosa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.