Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

RECERCAT - 15/05/2012


Nou material per a pantalles flexibles i càmeres que podran funcionar sense llum


Modelo de estructura de graphene por materiales de CORE en Flickr

Investigadors de l'Institut de Ciències Fotòniques han desenvolupat un fototransistor basat en grafè i nanocristalls de sulfur de plom (PbS) amb unes propietats òptiques i electròniques que ofereixen un gran potencial
La combinació de grafè, material format per una capa d'un sol àtom de carboni, amb punts quàntics col·loïdals de PbS ha produït un material altament conductor i molt sensible a la llum


Aquest nou fotodetector incorpora les característiques del grafè, material flexible amb una alta conductivitat elèctrica però poc sensible a la llum, i d'un nanomaterial semiconductor que pot absorbir un ampli rang de longituds d'ona, de tal manera que el resultant és 109 vegades més sensible a la llum que els detectors de grafè existents. La unió d'aquestes dues característiques (gran conductivitat i elevada sensibilitat a la llum) obre la porta a innovadores aplicacions tecnològiques en els camps de la fotografia, la inspecció farmacèutica i alimentària, el monitoratge ambiental i les telecomunicacions, i a d'altres aplicacions que requereixen fotodetectors per a llum no visible (com ara la infraroja).

El nou material híbrid és barat, es pot integrar a tecnologies del silici ja existents i també es pot dipositar en substrats molt variats, flexibles, rígids, cristal·lins i amorfes. Així doncs, les possibles aplicacions que pot tenir l'ús d'aquest material podrien ser autènticament revolucionàries.

Font: Hybrid graphene-quantum dot phototransistors with ultrahigh gain. G. Konstantatos, M. Badioli, L. Gaudreau, J. Osmond, M. Bernechea, P. Garcia de Arquer, F. Gatti, F. H. L. Koppens.

Nature Nantechnology. DOI 10.1038/NNANO.2012.60Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.