Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA - 29/06/2012


Es crea l'Aula VITALDENT en formació i recerca en l'àmbit de l'odontologia


L'Aula VITALDENT impulsarà les activitats de formació i recerca en l'àmbit de l'odontologia. Estarà ubicada al Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
L'Aula s'orienta a la formació continuada sobre materials dentals, la recerca sobre aspectes odontològics, la participació de professorat de la UPC en cursos de postgrau, i l'elaboració d'informes tècnics i d'assessorament en materials dentals i els processos de control de qualitat d'aquests materials.

Així mateix, en el marc de l'Aula s'impulsaran tesis doctorals conjuntes i s'organitzaran conferències, cursos i seminaris per afavorir la divulgació científica en aquests àmbits. També es promouran jornades de divulgació tècnica i es potenciarà la publicació d'innovacions tecnològiques en aquest camp.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.