Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UNIVERSITAT DE BARCELONA - 05/02/2013


Investigadors de la UB revelen que la vergència ocular influeix en l'atenció visual


Imatge d'un ull humà

L'estudi descriu la relació entre els moviments oculars que intervenen en la fixació de la mirada, denominats vergències o moviments disjuntius, i l'atenció encoberta, és a dir, aquella que no és directament observable
Els estímuls visuals modulen els moviments de vergència (l'angle de convergència ocular) per captar atenció. Això prova la relació existent entre la vergència i l'atenció involuntària.


La revista PLOS ONE acaba de publicar un estudi que aporta noves dades en el camp de l'atenció i la percepció visual. L'article «A role of eye vergence in covert attention» està signat per Hans Supèr, investigador ICREA a l'Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta (IR3C) de la Universitat de Barcelona, i també hi han participat Maria Solé Puig, J. Antonio Aznar Casanova i Laura Pérez Zapata, tots ells investigadors del mateix IR3C.

Si comparem paradigmes visuals i auditius selectius i no selectius, es comprova que l'angle de convergència és més gran en la condició selectiva que en la no selectiva. Segons els autors del treball, aquest fet assenyala un component d'atenció voluntària.

Per tant, l'estudi afirma que hi ha una estreta relació entre l'atenció visual i la modulació en la vergència durant la fixació ocular, i proposa un model que utilitza la vergència com a paràmetre per mesurar l'atenció. Aquest model pot proporcionar nous enfocaments en el camp de l'atenció i els problemes de percepció visual.

Entre les aplicacions pràctiques de l'estudi, destaca poder diagnosticar el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) en nens i adults. El TDAH és crònic i la seva prevalença en nens i adolescents oscil·la entre el 3 % i el 6 %, i en més del 50 % dels casos continua en l'edat adulta. Un diagnòstic correcte és imprescindible per poder-ne fer un tractament efectiu, perquè pares i professors puguin ajudar els infants a desenvolupar tot el seu potencial. Aquest diagnòstic és possible gràcies a les dades clíniques que demostren que les persones que pateixen TDAH es caracteritzen pel fet que no paren esment a objectes en els quals sí que fixen la mirada.

Braingaze és una empresa de base tecnològica liderada per Hans Supèr i Laszlo Bax que, basant-se en els resultats de la seva recerca sobre mesurament i atenció visual, ha desenvolupat un model capaç de detectar amb alta precisió i fiabilitat aquest biomarcador de TDAH, utilitzant uns estímuls senzills en un test que dura menys de 30 minuts. El model també pot servir per analitzar l'atenció que presta el conductor o pilot d'un vehicle, i ofereix una possibilitat de millora substancial en el funcionament de sistemes de detecció de cansament que ja inclouen els cotxes d'última generació. Finalment, una altra de les àrees d'interès de l'estudi és el neuromàrqueting, que utilitza el seguiment de la mirada (eye tracking) per detectar les possibles regions d'interès. El mètode desenvolupat per l'empresa Braingaze permet detectar tots els punts on es fixa la mirada, és a dir, els puntsPosa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.