Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UAB - 02/02/2011


La UAB crearà un Clúster de Gestió Aeronàutica


Miquel Àngel Piera, comissionat de la rectora per a l'AEROCLÚSTER; Manuel Bustos, alcalde de Sabadell; Ana Ripoll, rectora de la UAB; i Carles Martí, President de la Comissió per al Transport Aeronutic i Infraestructures de BAIE.

El clúster de formació, investigació i innovació AEROCLÚSTER, ubicat al campus de Sabadell, serà únic a Europa
L'AEROCLÚSTER aplegarà un centre de formació per a operacions en aeroports i un centre d'innovació per a la recerca i creació de noves eines per a la presa de decisió en l'àmbit aeroportuari.


La Universitat Autònoma de Barcelona, en el marc d'actuacions del UAB Campus d'Excel·lència Internacional, consolidarà un Clúster d'Innovació Tecnològica en Gestió Aeronàutica a l'Escola d'Enginyeria, en el Campus de Sabadell.

Els aeroports, malgrat ser reconeguts com a infraestructures clau per al desenvolupament econòmic i social d'un país, es troben amb grans dificultats per aconseguir una gestió eficient a temps real dels seus recursos, justificades principalment per les pertorbacions a les que es veuen constantment sotmesos. Les tasques relacionades amb l'atenció a l'aeronau durant la seva escala no són difícils de gestionar. La complexitat en la gestió apareix quan es concentren en un període curt de temps un nombre elevat d'operacions que s'han d'atendre de manera simultània, on s'ha de mirar de compartir el màxim nombre de recursos possible per reduir costos sense perjudicar la qualitat del servei.

La gestió de la pista d'aterratge i enlairament, així com les zones de moviment i d'estacionament de les aeronaus, s'ha de dur a terme considerant no tant sols les operacions sol·licitades per part de les companyies aèries, sinó també considerant per un costat els canvis en les hores programades degut a retards en les arribades, així com l'estat de la terminal, que pot dificultar que els passatgers o el seu equipatge es trobin a les portes d'embarcament a temps. Un nombre elevat d'arribades o sortides d'aeronaus en les hores punta comporta un nombre més elevat de passatgers i d'equipatges en el terminal, que provoquen unes condicions operatives molt tenses sobre la infraestructura disponible. Una petita pertorbació sobre les activitats programades es pot propagar sense control i afectar ràpidament a la resta d'operacions planificades. Són ben conegudes les cues d'espera que solen aparèixer en els filtres de seguretat, així com el temps d'espera no previsible en els diferents modes de facturació (mostradors i "drop-off") que poden causar, en alguns casos, l'encadenament d'endarreriments en la sortida de les aeronaus.

Donada la importància d'aconseguir un transport aeri molt més eficient, la Unió Europea, per mitjà de l'organisme EUROCONTROL (Organització Europea per a la Seguretat de la Navegació Aèria), ha establert, com a objectiu per als propers anys, el desenvolupament d'un espai aeri Europeu comú, també conegut com "cel europeu únic". Aquest projecte requereix d'un gran esforç en recerca i desenvolupament tecnològic per a la nova gestió del tràfic aeri, canalitzat en el programa SESAR (Single European Sky ATM Research), que persegueix un nou sistema més eficient per gestionar les trajectòries dels avions, en les quals es consideren també els aeroports, per a tot l'espai aeri europeu. Un dels objectius operacionals del SESAR és aconseguir una desviació màxima de les aeronaus quan estan en ruta de ±1 minut respecte a l'hora programada d'arribada al següent aeroport, i màxima de ±3 minuts en les hores programades d'enlairament en els aeroports. Cal notar que, en l'actualitat, el 20% dels endarreriments sobre les hores programades d'enlairament de l'aeronau dins dels aeroports, solen ser superiors als 15 minuts, afectant no tant sols als factors de qualitat que perceben el passatge d'oci i de turisme, sinó també, de manera molt important, al passatge de negocis i en conseqüència al sector industrial.

Aquesta iniciativa del SESAR pretén millorar tots els aspectes de gestió del trànsit aeri a Europa, a partir d'un replantejament total de les metodologies que permeten la navegació dels avions, mitjançant la reducció de la fragmentació del cel per sectors aeris que existeix actualment, el desenvolupament de noves tecnologies i la introducció de noves metodologies eficients per a la gestió aeroportuària a temps real. L'objectiu final és aconseguir un transport aeri més competitiu, segur, eficient i sostenible.

Clúster d'Innovació Tecnològica en Gestió Aeronàutica de la UAB

El Clúster d'Innovació Tecnològica en Gestió Aeronàutica de la UAB, AEROCLÚSTER, neix en el marc del UAB Campus d'Excel·lència Internacional, a partir de la necessitat de formació i d'investigació que estaran associades al desenvolupament d'aquest nou sistema europeu de gestió de l'espai aeri. La UAB s'ha posicionat en els darrers anys com a referent en formació en el camp de Gestió Aeronàutica, ha estat escollida per formar part en el pla de formació de directius i quadres intermitjos d'AENA, i ha participat en projectes de recerca i de transferència de tecnologia amb empreses punteres del sector Aeronàutic com són AENA, Aeroports de Catalunya, ISDEFE, Boeing Research Technology Europe, INDRA-ALG, ATOS-ORIGIN i DLM-Aeronautics entre d'altres. El clúster té com a objectiu el disseny de noves metodologies i procediments per a la millora en la gestió tàctica i a temps real de les operacions a coordinar sobre les aeronaus, passatge, maletes i mercaderia en els aeroports, que són una de les principals fonts de pertorbacions que afecten les trajectòries planificades i que provoquen endarreriments dels vols.

La criticitat de poder aconseguir en l'instant correcte la quantitat exacta de recursos necessaris per atendre les aeronaus en els diferents llocs on es troben estacionades sota uns factors de qualitat i costos competitius, fa imprescindible abordar la gestió aeroportuària sota una perspectiva multidisciplinària, on tant les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, els aspectes econòmics, empresarials i socials, així com metodologies punteres en el camp de la logística, tenen un pes molt important per a una gestió eficient dels aeroports. El campus de la UAB es caracteritza per tenir una oferta en formació, recerca i transferència de tecnologia multidisciplinària, que permet disposar dels recursos científics i tecnològics necessaris per consolidar un centre de referència europeu en formació per a la implementació de processos col·laboratius per a operacions i presa de decisions integrades als aeroports, i d'un centre de recerca i innovació en la gestió eficient del transport aeri. Ambdós centres s'ubicaran a l'Escola d'Enginyeria de la UAB en el campus de Sabadell.

Centre de formació per a la implementació de processos col·laboratius per a operacions i presa de decisions integrades als aeroports

El centre de formació de l'AEROCLÚSTER serà el primer a Europa de les seves característiques, i tindrà com a missió el desenvolupament de models de simulació que permetin avaluar els beneficis i limitacions en les polítiques de gestió i presa de decisions a temps real en diferents tipus d'aeroports. S'oferirà formació continuada en anglès mitjançant cursos modulars de postgrau en el disseny i implementació de processos aeroportuaris col·laboratius per a la presa de decisions tàctiques i operacionals al personal en actiu d'aeroports europeus, així com personal d'aerolínies i empreses de handling a nivell internacional.

El centre també acollirà els estudis de Grau i Màster en Gestió Aeronàutica que ja s'han estat impartint durant els darrers any a la UAB amb professionals d'aerolínies (AirEuropa, Vueling, Iberia Cargo, Lufthansa, CargoLux), aeroports (AENA, CLASA, Aeroports de Catalunya), empreses de handling (FlightCare) i enginyeries del sector (DLM-Aeronautics). Per a la formació, el centre comptarà amb simuladors on els responsables de la planificació, seguiment i control dels processos aeroportuaris podran entrenar-se en el disseny i activació de procediments per a la mitigació d'incidències amb diferents nivells de complexitat. El centre contemplarà, a més, la possible implantació de formació a nivell no universitari (FP de Grau Superior).

Centre de recerca i innovació en la gestió eficient del transport aeri

El centre d'innovació de l'AEROCLÚSTER investigarà el desenvolupament de noves eines de suport a la presa de decisions que permetin millorar les operacions en vol i integrar-les a les operacions que es duen a terme a terra. També es duran a terme activitats de transferència amb convenis i projectes de col·laboració amb les principals empreses i centres de recerca del sector aeronàutic i amb EUROCONTROL. Per a tal fi, hi haurà laboratoris per avaluar, validar i verificar noves tecnologies i procediments desenvolupats a centres de recerca de tota Europa.

La iniciativa es pretén consolidar amb la col·laboració d'institucions com les cambres de comerç de Sabadell i de Barcelona, l'Ajuntament de Sabadell, la Generalitat de Catalunya, una col·laboració estreta amb EUROCONTROL, així com amb les principals empreses del sector aeronàutic.

L'AEROCLÚSTER va ser presentat en roda de preel passat 2 de febrer amb la participació de Manuel Bustos, alcalde de Sabadell; Ana Ripoll, rectora de la UAB; Miquel Àngel Piera, comissionat de la rectora per al Clúster d'Innovació Tecnològica en Gestió Aeronàutica; i Carles Martí, President de la Comissió per al Transport Aeronutic i Infraestructures de BAIE.

Algunes institucions, empreses i departaments que han mostrat interès en participar en l'AEROCLÚSTER són:

Institucions:


 • UAB Universitat Autònoma de Barcelona
 • BAIE Barcelona Aeronautics & Space Association
 • Ajuntament de Sabadell

Empreses:


 • ATOS-ORIGIN
 • GTD
 • DLM-Aeronautics
 • APPLUS
 • INDRA

Departaments de la UAB:


 • Departament de Matemàtiques
 • Departament de Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes
 • Departament de Física
 • Departament de Psicología Social
 • Departament d'Economía de l'Empresa
 • Departament de Ciencies de la Computació
 • Departament d'Economía i Historia Econòmica
 • Departament de Dret Privat
 • Departament d'Economía Aplicada
 • Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
 • Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
 • Departament d'Enginyeria Electrònica
 • Departament de Geologia
 • Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.