Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

CECOT - 24/05/2013


El Centre de Reempresa de Catalunya, únic representant de l'estat espanyol a l'Associació europea de transmissió de pimes, TRANSEO


Grup directiu del TRANSEO

TRANSEO és la primera associació europea del sector de la transmissió de petites i mitjanes empreses a Europa i té per objectiu promoure l'intercanvi de bones pràctiques i coneixement entre entitats del sector per tal d'estimular la transmissió de pimes a tota Europa
Aquesta associació es cuida dels interessos a llarg termini del mercat de transmissions dins del territori europeu, a més d'intentar crear un entorn favorable per facilitar la cessió d'empreses


El passat mes de març, TRANSEO va acceptar l'entrada del Centre de Reempresa de Catalunya com a nou membre i l'únic de l'estat español entre els 46 membres que la formen.

TRANSEO també representa i es cuida dels interessos a llarg termini del mercat de transmissions dins del territori europeu, a més d'intentar crear un entorn favorable per facilitar la cessió d'empreses.

Posada en marxa el desembre de 2010, TRANSEO AISBL és una organització internacional sense ànim de lucre que pretén fomentar la conscienciació de les virtuts de la transmissió d'empreses tant a nivell regional i nacional, com a nivell europeu.

L'associació TRANSEO, connecta:


  • Empreses privades: M&A, plataformes de matchings, advocats, auditors, comptables, fiscalistes, bancs i tots aquells intermediaris i agències dedicades a la transmissió d'empreses.
  • Institucions públiques: Cambres de Comerç, agències de desenvolupament econòmic, organitzacions de finançament públic o plataformes i programes públics de matching.
  • Acadèmics i investigadors: Universitats, escoles de negocis, centres d'investigació, etc.

L'adhesió de Reempresa a l'associació TRANSEO permetrà:


  • Ser membre de la primera xarxa paneuropea del sector de la transmissió de pimes.
  • Participar de l'intercanvi de bones pràctiques en el camp de la transmissió empresarial.
  • Aconseguir major visibilitat i veu davant de les institucions europees.
  • Millorar les condicions de les transmissions de PIMEs del propi país.
  • Donar visibilitat internacional al Centre de Reempresa de Catalunya, així com a les seves eines, publicacions i investigacions.
  • L'oportunitat de treballar conjuntament en nous projectes de recerca.

Noranta-quatre reempreses d'èxit amb una inversió total de prop més de 4.800.000€

El Centre de Reempresa de Catalunya ha aconseguit tancar des de finals de l'any 2011 un total de 94 casos de reempreses que han suposat una inversió total de prop més de 4.800.000€ i que es distribueixen, per sectors de la manera següent: 33% de reempreses d'èxit en el sector comerç; 11% a reempreses d'indústria; 31% pertany al sector serveis i un 25% de la inversió de les reempreses d'èxit pertany al sector de l'hostaleria.

La distribució territorial d'aquestes reempreses amb èxit és un 76% de la província de Barcelona, un 10% de la província de Lleida, un 8% pertanyen a la província de Girona i un 6% a la província de Tarragona.

És evident que tota economia dinàmica i innovadora provoca una mortaldat corrent i habitual d'empreses per gestió deficient, pèrdua de mercats, problemes personals, discrepàncies societàries, obsolescències diverses o per no tenir successió. Moltes empreses fracassen en la seva trajectòria, no per falta de viabilitat econòmica, sinó perquè no es pensa en la seva transmissió com una alternativa de continuïtat. I així ho demostra el 24% dels casos d'empreses cedents que s'han adreçat al Centre de Reempresa de Catalunya, que ho han fet per jubilació del cedent. En el 31% dels casos el motiu és el canvi de negoci del cedent i en el 11% el canvi de domicili. Altres motius per cedir l'empresa són la impossibilitat de portar el negoci (19%), la malaltia (10%) o les desavinences amb els socis (2%).Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.