Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Universitat Oberta de Catalunya - 16/01/2012


La UOC engega el primer màster universitari de psicologia, salut i TIC de l'Estat espanyol


Logotip del màster

Es tracta de l'única formaciód'aquestes característiques que s'ofereixa l'Estat espanyol
Actualment, els professionals sociosanitaris s'enfronten a reptes per als quals no han estat preparats en la formació d'origen que han tingut. Dos dels reptes més evidents són la implicació creixent de les persones en les decisions que fan referència a la cura de la salut pròpia i l'ús intensiu de les TIC en les diferents esferes de la vida quotidiana. Tots dos aspectes exigeixen una adequació dels rols professionals que s'han anat desenvolupant fins ara. Per satisfer aquesta demanda creixent, la UOC posa en marxa el màster universitari de Psicologia, salut i qualitat de vida al mes de febrer.

El màster s'adreça a persones amb estudis previs de ciències de la salut i socials interessats a millorar les competències professionals en l'ús efectiu de les TIC per a la promoció de la salut i la qualitat de vida de les persones. Es tracta de l'única formaciód'aquestes característiques que s'ofereixa l'Estat espanyol.

Les eleccions individuals en la salut i la qualitat de vida

«Els estils de vida, les actituds i la manera com les persones es comporten i es relacionen entre elles incideixen directament en la salut i la qualitat de vida pròpies», explica la directora del nou màster, Eulàlia Hernández. Per tant, al professional sociosanitari li cal conèixer més en profunditat la persona i les seves motivacions, allò que fa que actuï d'una manera o una altra, la vivència que té de la salut, etc. En definitiva, li cal aprofundir en els aspectes psicològics vinculats a la salut i la qualitat de vida.

Les TIC per a viure la pròpia salut

És una realitat que les persones utilitzen les TIC per a conèixer aspectes de la seva salut i per a tenir cura de la seva qualitat de vida. Són exemples d'aquesta tendència els fets següents:


  • buscar a internet qualsevol tòpic vinculat als nostres hàbits de son, alimentació o exercici físic;
  • compartir la nostra experiència sobre un tractament determinat, un servei o un professional;
  • contribuir donant les nostres dades per a fer un estudi en línia;
  • fer gestions virtuals relacionades amb l'assistència sociosanitària;
  • divulgar informació sobre un nou projecte, publicació o avenç;
  • intercanviar informació en línia amb els professionals que ens atenen,
  • i participar en una xarxa social vinculada a la salut.

Psicologia, salut, qualitat de vida i TIC

En un context en què les TIC esdevenen una eina bàsica per a divulgar informació i formació sobre salut, «cal que els professionals adquireixin les competències que els permetin donar suport a les persones per a exercir aquest rol protagonista en la cura de la seva salut. L'adquisició d'aquestes competències repercuteix en una atenció millor, una gestió dels processos i dels serveis també millor i, a més, incideix en la millora de la qualitat de vida de les persones», conclou la professora Eulàlia Hernández.

Un màster universitari de 60 crèdits

El màster, verificat per la Direcció General de Política Universitària el 2 de juliol de 2010, és una formació de 60 crèdits adaptada a les exigències de l'espai europeu d'ensenyament superior. Els estudiants poden optar entre dos itineraris formatius diferents, professionalitzador i de recerca, segons els seus objectius.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.