Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UB - 20/01/2011


Neix la Societat Ibèrica d'Ictiologia per protegir la biodiversitat de peixos a la Península


Logotip Societat Ibèrica d'Ictiologia

Impulsar la recerca i millorar l'estat de conservació de la ictiofauna autòctona d'aigua dolça d'Espanya i Portugal són els eixos fonamentals de la Societat Ibèrica d'Ictiologia (SIBIC), una entitat integrada per investigadors, gestors i professors universitaris
Entre aquests hi ha M. Dolors Vinyoles, professora del Departament de Biologia Animal, i Lluís Zamora, professor de la Universitat de Girona i també col·laborador extern del Departament d'Ecologia de la UB.


La península Ibèrica està considerada un dels «punts calents» de biodiversitat de peixos a escala europea. La franja marítima atlanticomediterrània i els Pirineus, que són barreres biogeogràfiques naturals de la Península, han afavorit el desenvolupament d'una fauna de peixos singular, que es caracteritza per un elevat nombre d'endemismes. Aquest procés es va potenciar per l'aïllament històric de les diferents conques hidrològiques que drenen la península Ibèrica. Com a resultat, en relació amb la resta d'Europa, hi ha molts elements diferencials, tant pel que fa a l'actual ictiofauna que habita als nostres rius, llacs i estuaris, com també la de les diverses conques hidrològiques.

Tanmateix, l'elevada pressió humana per l'aigua, un recurs únic i escàs, està destruint els delicats ecosistemes fluvials de la península Ibèrica a un ritme desconegut. A l'activitat humana ?causa de l'alteració i la destrucció física de molts ecosistemes aquàtics?, cal afegir-hi també la presència, cada cop més nombrosa, d'espècies al·lòctones. L'efecte sinèrgic d'aquestes pressions ja ha produït múltiples extincions locals, que cal considerar alarmants atès el grau d'exclusivitat de la ictiofauna ibèrica.

La Societat Ibèrica d'Ictiologia, presidida pel catedràtic Carlos Fernández Delgado, de la Universitat de Còrdova, denuncia el deplorable estat de conservació de les poblacions ibèriques de peixos ?un patrimoni faunístic únic al món?, i alerta que l'activitat humana, sumada a la presència cada cop més gran d'espècies introduïdes, ja ha provocat múltiples extincions locals. La nova associació vol vetllar per l'estudi i la conservació d'aquest valuós segment de biodiversitat fent difusió de l'esmentada problemàtica ambiental, sensibilitzant sectors socials involucrats, i intercanviant i custodiant coneixement científic amb organismes competents en medi ambient.

La nova associació, fundada en un acte que va tenir lloc a la Universitat de Lleida al desembre, està oberta a investigadors, estudiants universitaris, membres de l'Administració, societats de pescadors, consultores ambientals i organitzacions ambientalistes.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.