Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA - 14/09/2011


Cooperació docent entre universitats en un projecte per a compartir recursos educatius


Simulació d'una classe

La UOC treballa en un projecte de recerca europeu per a comprovar la viabilitat d'incorporar l'ús de recursos educatius oberts (OER) com una modalitat d'oferta de formació en l'ensenyament universitari
Es tracta del projecte OERtest per a establir, entre altres objectius, uns estàndards per a l'oferta de recursos educatius oberts.


Albert Sangrà, investigador del grup de recerca Edul@b, participa en el projecte Testing an Open Education Resource Framework for Europe (OERtest), que s'emmarca en el Lifelong Learning Programme, finançat per la Unió Europea (Erasmus). La iniciativa és liderada per la Universitat de Granada i hi participen les universitats de Bolonya (Itàlia), Duisburg-Essen (Alemanya), Edimburg (Regne Unit) i la Universitat de les Nacions Unides (UNU), a més del grup de recerca SCIENTER y de l'associació EFQUEL.

Per al projecte s'ha creat una pàgina web des d'on OERtest proposa desenvolupar uns estàndards per a l'oferta dels recursos educatius oberts, amb directrius per a l'avaluació del treball fet pels alumnes mitjançant aquests recursos, estàndards de qualitat, models de gestió, etc. La iniciativa vol examinar la viabilitat d'actuar en aquest marc únic amb una sèrie de programes pilot i contribuir a ocupar-se dels desafiaments als quals s'enfronten els centres d'ensenyament superior. Amb el projecte s'aspira a establir un portal únic d'àmbit europeu, mitjançant una sèrie de recomanacions per a les universitats i centres participants, i una xarxa semiformal d'institucions.

OERtest vol fixar un centre d'informació europea de recursos oberts (OER), crear un model econòmic per a la comercialització dels recursos per a les institucions d'ensenyament superior (HEI) i popularitzar les eines educatives obertes com a forma legítima i de qualitat per a l'ensenyament.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.