Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

i2CAT - 12/11/2012


La nova spin-off d'i2cat, per una empresa més eficient, competitiva i sostenible


Logotip

La Fundació i2CAT ha posat en marxa la seva segona spin-off, Effilogics Technologies, amb la finalitat d'aportar solucions al mercat empresarial en l'àmbit de l'eficiència operacional i la sostenibilitat , gràcies a les tecnologies que la Fundació ha desenvolupat al llarg dels darrers sis anys
Effilogics explotarà comercialment prototips i coneixements en l'àmbit de les xarxes de sensors wireless o sense fils.


Aquest tipus de tecnologies tenen com a factor diferencial una major facilitat, rapidesa i menor cost d'implantació, fet que les converteix en especialment adequades per a edificis ja construïts.

Com a resultat, la nova empresa sorgida d'i2CAT posarà en marxa una novedosa plataforma tecnològica de gestió de l'eficiència, anomenada effiMAP, que permet no només monitoritzar sinó també interactuar en temps real sobre els punts de

consum d'electricitat i d'aigua i el control de la generació de residus en edificis del sector de serveis. Aquesta plataforma permetrà a les companyies generar estalvis de fins al 30% en el seu consum.

Una solució a un problema creixent

El problema fonamental en el mercat que resol Effilogics és la creixent preocupació per l'increment de costos operatius a les empreses, juntament a l'encariment dels recursos energètics.

En aquest sentit, Albert Vidal, l'anterior responsable de la Unitat de Tecnologies Ubiqües d'Internet d'i2CAT i actual director executiu d'Effilogics, explica que "les empreses observen, any rere any, com les seves partides de despeses generals

creixen sense saber exactament per què ni com controlar-les". Així, "per a optimitzar costos no és suficient saber el consum d'una factura mensual, sinó que es precisa informació amb una major resolució tant temporal com espacial: temporal per identificar patrons de consum en temps real; i espacial per a conèixer si l'increment és degut, per exemple, a un equip de climatització ineficient o a un ús indegut sistemàtic de la il·luminació en una zona específica de l'edifici".

La nova empresa basa els seus factors competitius en l'alt grau d'innovació i rapidesa de desenvolupament tecnològic gràcies que tres dels seus cinc components tenen una trajectòria sòlida en projectes d'R+D a i2CAT. Recentment,l'empresa ha tret al mercat, després d'un any de desenvolupament i quatre mesos de fase beta, la versió 1.0 de la Plataforma de Gestió de l'Eficiència, effiMAP.

Aquesta eina, que a dia d'avui ja gestiona prop de 13 milions de registres, ha estat dissenyada específicament per al sector de serveis, i actualment Effilogics està tancant contractes amb diferents empreses del sector de la distribució alimentària, centres esportius, centres residencials, hospitals, centres comercials i de retail.

Per a Vidal, "la tecnologia ens permet monitoritzar i controlar en temps real qualsevol punt de consum, ja sigui gran o petit, d'electricitat i aigua en un edifici, i la clau del nostre negoci està en identificar aquells punts que realment contribueixen a generar estalvis permetent un retorn de la inversió inferior a dos anys". A partir d'aquí, la

plataforma està dotada d'intel·ligència per programar accions sobre aquests punts de consum, aconseguint generar estalvis de fins al 30%.

"El més important és que, a més d'optimitzar costos dels nostres clients, effiMAP aporta a la direcció del negoci informació precisa i control en temps real sobre l'operativa del seu negoci i des de qualsevol lloc a través del seu dispositiu mòbil o

tableta", explica el director executiu. "Per exemple, una empresa pot deduir fàcilment si el servei de neteja està complint els horaris establerts per contracte en base al consum en il·luminació i equips, o també pot arribar a determinar en quin grau s'estan complint les polítiques d'estalvi i sostenibilitat implantades a la seva empresa".

La nova orientació d'i2CAT

Segons Joan Manel Martín, responsable de l'Àrea de Transferència de Tecnologia d'i2CAT, "la creació d'aquesta nova spin-off permetrà posar en valor part dels coneixements i tecnologies desenvolupades a i2CAT, creant una nova activitat econòmica i nous llocs de treball qualificat, així com proporcionar a les empreses nous productes i serveis tecnològics que els ajudaran a millorar la productivitat i competitivitat". "L'estratègia d'i2CAT es centra en impulsar el desenvolupament d'aplicacions i tecnologies orientades a les necessitats del mercat, en estreta cooperació amb les empreses, i aprofitant els coneixements adquirits en múltiples projectes d'R+D+i", conclou Martín.

Per la seva banda, Albert Vidal destaca que, després de cinc anys i mig d'experiència a i2CAT, "suposa un repte interessant demostrar que una tecnologia desenvolupada en un centre tecnològic com i2CAT es pot portar al mercat amb èxit perquè, d'aquesta manera, potser més empreses apostaran per la tecnologia d'aquests centres", i fa èmfasi en què "la innovació tecnològica és un factor competitiu diferenciador, i no és necessari anar a Estats Units a buscar-la perquè aquí també existeix potencial humà i tecnològic per explotar".

Effilogics, present a l'Smart City Expo 2012

Recentment, Effilogics va estar escollida com una de les vint empreses innovadores del sector de les smart cities segons l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, amb la qual cosa, juntament amb i2CAT, va estar present en la l'edició de l'Smart City Expo 2012, que es va celebrar del 13 al 15 de novembre a Barcelona, a l'estand 458, dins la Smart Innovation Zone.

La Fundació i2CAT és un centre de recerca i innovació creat el 2003. Té com a principal objectiu aconseguir una Internet del futur accessible i oberta. Per a aconseguir-ho, la Fundació posa la recerca i la innovació d'Internet a l'abast de la societat, mitjançant la col·laboració entre l'Administració pública, les empreses i els grups de recerca de les universitats i del món educatiu per al desenvolupament de projectes innovadors en l'àmbit de les noves tecnologies de la societat del

coneixement.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.