Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Ajuntament de Terrassa - 20/07/2011


Constitució del Consell Rector del Parc Científic i Tecnològic de Terrassa


Un moment de l'acte de constitució

També s'ha signat el conveni de gestió del parc i s'ha aprovat el pla d'acció 2011 i el pla estratègic 2011-2014 del parc.
L'alcalde de Terrassa, Pere Navarro, el president del Centre Tecnològic Leitat, Eusebi Cima, i el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Antoni Giró, van participat el passat 19 de juliol en la sessió de constitució del Consell Rector del Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, Orbital 40, i van signat un conveni per a la gestió del parc.

La constitució del Consell Rector va tenir lloc a les 12h a la Sala de Govern. En aquesta sessió es va constituir el consell, que estarà presidit per Pere Navarro, mentre que Eusebi Cima i Antoni Giró seran respectivament vicepresident primer i segon. A la mateixa sessió es va aprovar el pla d'acció 2011 i el pla estratègic 2011-2014 del parc.

Després d'aquesta reunió, va tenir lloc a la Sala de Premsa l'acte de signatura del conveni de gestió de l'Orbital 40 per part del president i els dos vicepresidents.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.