Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Recercat - 12/04/2010


S'aprova el nou Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010-2013 (PRI)


Logotip PRI

En aquest Pla es marquen les polítiques públiques que han de portar cap a un nou model de l'economia catalana basat en l'educació, el coneixement i la innovació
Implica de manera transversal tots els departaments del Govern i suposa un canvi significatiu en les polítiques públiques de recerca i innovació de Catalunya.


El Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010-2013 (PRI) comporta donar compliment als compromisos del Govern acordats en el marc del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) a finals de l'any 2008. També preveu una estratègia territorial per tal que el coneixement i la innovació esdevinguin un element de progrés en les diferents realitats socioeconòmiques del país.

Per tal d'establir les bases que han de permetre que la recerca i la innovació siguin focus de desenvolupament del país, durant el primer semestre del 2009 el Govern va impulsar el procés de treball Focus 2020, amb l'objectiu de definir els focus de l'R+D+I de Catalunya per als propers anys, treball que va tenir en compte necessitats, oportunitats, potencialitats i l'estructura econòmica i social del país.

El resultat del procés s'ha concretat en el PRI sobre la base de 17 focus de recerca i innovació que corresponen a reptes, agrupats en tres grans categories:

a) Ambientals, de l'entorn i territorials.

b) Per a les persones i la societat.

c) Científics, productius i organitzatius.

Per afrontar aquests reptes són necessàries totes les ciències, amb un especial èmfasi en les ciències humanes i socials i també en les enginyeries, i la confluència d'aquestes amb els sectors productius, el sector públic i el tercer sector, per als quals aquests reptes suposen una oportunitat estratègica per ser més competents i competitius. Així, alguns dels sectors als quals s'enfocarà són l'eficiència energètica i l'aposta per les energies renovables; la gestió de l'aigua, en la qual Catalunya compta amb personal investigador i empreses competitives internacionalment; la mobilitat sostenible i els edificis adaptats a les noves necessitats socials, com ara les derivades de l'envelliment de la població; la producció i el disseny innovador de productes ecològics; la millora dels sistemes d'organització en el treball i els productes destinats al turisme i l'oci. A més, el Pla aposta per potenciar sectors que a Catalunya ja tenen una posició consolidada, com ara l'agroalimentari o la salut.

En conjunt, el PRI suposa un canvi significatiu de les polítiques públiques de recerca i innovació de Catalunya, incorpora una visió i implicació transversal de tots els departaments del Govern i orienta la seva acció a la generació de valor social i econòmic, promovent la confluència dels agents del sistema de recerca i innovació al voltant d'aquests reptes de present i de futur en els quals Catalunya té potencial i necessitats.

El PRI desenvolupa la seva acció al voltant d'eixos estratègics:


  • 1. El millor talent científic, creatiu, innovador i emprenedor.
  • 2. Sistema públic de recerca fort, connectat a la creació de valor.
  • 3. Empreses que innoven sistemàticament i que s'internacionalitzen.
  • 4. Sector públic innovador.
  • 5. Societat i ciutadania involucrats en el progrés científic i innovador.
  • 6. Internacionalització i comunitats de coneixement i innovació.
  • 7. Millora de la governança del sistema d'R+D+I.
  • 8. Focalització de l'R+D+I en reptes.
  • 9. Entorns i territoris capacitats per incorporar coneixement i innovació.
  • 10. Mobilitzar més recursos, i més eficientment, per a l'R+D+I.

El Pla suposa una inversió de 5.308 milions d'euros fins al 2013, dels quals 2.209 corresponen a personal dedicat a la recerca en el sistema universitari i assistencial. L'increment anual de la despesa en R+D+I estarà entre el 15 i el 20%.

PRI 2010-2013

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.