Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Recercat - 26/11/2010


La Comissió Europea engega el projecte Unió per la Innovació


La comissària europea de Recerca, Innovació i Ciència, Máire Geogeghan-Quinn

Aquest projecte estableix un nou plantejament estratègic en matèria d'innovació per concentrar els esforços de la UE, així com la cooperació amb països tercers, en temes com el canvi climàtic, l'energia, la seguretat alimentària, la salut o l'envelliment de la població
Es pretén que la intervenció del sector públic estimuli el sector privat i ajudi a traslladar als mercats els projectes de recerca i innovació


La comissària europea de Recerca, Innovació i Ciència, Máire Geogeghan-Quinn, juntament amb el comissari d'Indústria i Empresa, Antonio Tajani, van presentar el passat 6 d'octubre el projecte Unió per la Innovació, que forma part de les set iniciatives emblemàtiques incloses a l'estratègia Europa 2020. L'objectiu d'aquesta iniciativa és situar la innovació al centre de l'agenda política per millorar la competitivitat, el creixement i l'ocupació a Europa de forma sostenible i donar resposta als grans reptes socials del segle XXI a través de la recerca i la innovació. Per assolir abans del 2020 aquests objectius, Unió per la Innovació identifica 10 accions prioritàries:


  • Continuar amb la inversió pública en educació, recerca i desenvolupament, innovació i tecnologies de la informació i comunicació, tant a escala comunitària com nacional.
  • Relacionar millor els sistemes de recerca i innovació estatals i comunitaris per evitar-ne la fragmentació.
  • Modernitzar els sistemes educatius per aconseguir que l'excel·lència sigui el principi rector, i com a conseqüència, atraure talent de fora de la UE.
  • Establir un espai comú sense barreres a la UE per a la comunitat científica, completant l'espai europeu de recerca en els propers quatre anys.
  • Simplificar l'accés als fons europeus.
  • Obtenir més innovació de la recerca feta, reforçant la cooperació entre el sector científic i el sector empresarial, en especial les pimes .
  • Eliminar les barreres existents que impedeixen l'accés de les idees al mercat.
  • Establir partenariats europeus d'innovació (European Innovation Partnerships) per fer front als reptes socials existents, evitant la fragmentació i pèrdua de recursos.
  • Impulsar el disseny i la creativitat, i resoldre les qüestions relacionades amb els drets de propietat intel·lectual.
  • Millorar la cooperació internacional obrint l'accés als programes comunitaris de recerca i garantint condicions equivalents per a la comunitat investigadora i les empreses fora de la UE.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.