Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Fundació privada terrassa.net - 06/03/2008


La Fundació Terrassa.net promou l'ús dels blogs d'empresa


Logotip terrassa.net

L'ús dels blogs a l'àmbit empresarial pot suposar una interessant innovació comunicativa per moltes empreses de la ciutat
Fins ara els blogs s'havien utilitzat majoritàriament dins l'àmbit personal. La Fundació Privada terrassa.net afirma que aquest sistema també és vàlid per ésser utilitzat dins l'àmbit empresarial i en aquest sentit ha preparat una proposta amb la que les empreses poden descobrir quins avantatges poden tenir utilitzant el blog conjuntament amb el web.


Aquesta proposta ha estat presentada ja a diferents gremis de la ciutat (com per exemple el Gremi de la Hostaleria del Vallès o el Gremi de Constructors) conjuntament amb la CECOT i també a entitats i institucions de la ciutat, com la Fundació Torre del Palau, PRODIS o el Club Rotary, que estaven interessades en saber quelcom més sobre les possibilitats que els ofereixen els blogs.

Segons la Fundació Privada Terrassa.net, els blogs permeten establir una comunicació molt més directe i dinàmica amb els seus col·lectius clau (clients, socis, proveïdors, empleats, etc.) i es poden considerar un canal essencialment bidireccional, en el que la comunicació flueix en ambdós sentits, i així permetre establir un diàleg entre aquests col·lectius clau, el que pot suposar una interessant font d'informació per l'empresa.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.