Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Hospital Mútua de Terrassa - 09/11/2007


1r Worshop internacional sobre el tractament de les Metàstasis hepàtiques i pulmonars del càncer de colón i recte


Mútua de Terrassa presenta en el Primer Workshop Internacional sobre el tractament de les metàstasis hepàtiques i pulmonars del càncer de colon i recte una existosa tècnica en el tractament del càncer


Els dies 15 i 16 de novembre a l'Hotel Constanza de Barcelona es va celebrar el Primer Workshop Internacional sobre el tractament de les metàstasis hepàtiques i pulmonars del càncer de colon i recte, on es va presentar una exitosa tècnica en el tractament del càncer de fetge i pulmó. Aquest Workshop va estar organitzat pels serveis d'Onco-hematologia, la unitat de cirurgia hepato-biliar i el servei de Cirurgia toràcica, tots de l'Hospital Mútua de Terrassa.

A l'acte van assistir especialistes i científics procedents d'EEUU, França, Anglaterra, Alemanya, Holanda, Itàlia i Xina, conjuntament amb especialistes i científics de tot l'Estat espanyol. En especial l'interès de la jornada resideix en la presentació d'un dels èxits més recents en el tractament del càncer, la resecció quirúrgica de les metàstasis.

Els tumors de colon i recte representen la segona causa de càncer en la població i presenten una elevada freqüència de metàstasis en el fetge i pulmó.

Fins fa poc temps, els pacients amb malaltia disseminada en el fetge i/o pulmons, tenien un pronòstic infaust i els tractaments estaven dirigits únicament a millorar la qualitat de vida.

Però, des que uns investigadors americans i francesos van demostrar que la recessió quirúrgica de les metàstasis provocava la curació en un grup reduït de pacients, la situació va canviar del tot.

D'una banda, aquests resultats demostraven que el procés de disseminació d'aquesta malaltia era diferent al d'altres tumors sòlids. Així, el càncer de colon i recte podria generar metàstasis en aquests òrgans però com a darrera fase de disseminació de la malaltia. Això és, que una vegada establertes les cèl·lules metastàsiques en el pulmó o en el fetge no emigrarien a altres localitzacions.

Per una altra banda, l'objectiu del tractament hauria de ser l'extirpació de les lesions. Però en molts casos, aquest objectiu era difícil de realitzar per la important afectació tumoral d'aquests òrgans. Així, es va iniciar una nova etapa terapéutica amb la irrupció de nous quimioteràpics, agents biològics i tècniques locals per a minvar la mida i el nombre de lesions tumorals i reconvertir pacients irresecables en pacients tributaris de resecció quirúrgica.

Actualment, s'ha aconseguit que el 20-40% de pacients seleccionats es curin d'aquesta malaltia. Són resultats que no s'han aconseguit en cap altre tumor disseminat.

Per aconseguir aquests resultats és imprescindible una estreta coordinació entre diferents especialitats associada a una avançada tecnologia.

L' Hospital Mutua de Terrassa és un dels pocs centres estatals amb experiència demostrada i l'organizador d'aquest Primer Congrès Internacional.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.