Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Caixa Terrassa - 28/02/2008


Fupar inicia una nova activitat amb l'elaboració de pancartes ecològiques


Fupar

Es tracta de la impressió digital de pancartes i banderoles publicitàries sobre teixit i amb tinta no contaminant
La Fundació Caixa Terrassa-Fupar ha iniciat una nova línia de producció consistent en la impressió i confecció de suports publicitaris sobre teixit, com a ara banderoles, pancartes, bosses, tótems, decoració per a esdeveniments, etc


La peculiaritat d'aquests productes és que, tant la seva base tèxtil com la tinta utilitzada, són totalment ecològiques i reciclables i substitueixen el PVC, que es el producte que s'usa tradicionalment per a aquest tipus de suports.

Aquesta nova línia de negoci se suma a les ja conegudes àrees industrial i de serveis, amb el centre de jardineria, creació i manteniment de jardins, neteja d'exteriors i el servei de rentat de cotxes.


Seguir el model europeu

Aquest tipus de suport publicitari imprès sobre roba ja s'està implantant per tot Europa on, a alguns països fins i tot s'ha prohibit l'ús del PVC per aquestes finalitats. El PVC, o ploriclorur de vinil, és un plàstic que no és reciclable i un residu difícil de gestionar i de gran impacte ambiental.

Per a la seva elaboració, Fupar compta amb una de les poques màquines que actualment hi ha a Catalunya per confeccionar aquests suports tèxtils. La Fundació, que ha destinat una inversió de 120.000 euros per realitzar aquesta activitat, treballa en tot el procés de creació, des de la preparació de la roba i la impressió, fins a la confecció final.La impressió és digital, de manera que es garanteix la durabilitat de la imatge impresa i, a més, suposa un estalvi de costos de fotolits. Un altre dels avantatges ambientals d'aquestes banderoles és que la tinta està fabricada amb una base d'aigua, sense disolvent i no contaminant.

Aquesta nova secció compta amb un equip de sis treballadors amb el suport d'un monitor, els quals han rebut un curs de formació sobre utilització de màquines de cosir, específic per a persones amb discapacitat.


Bona acollida

Des del recent inici d'aquesta activitat, diferents entitats ja han mostrat el seu interès i han realitzat els primers encàrrecs d'aquests productes, que suposen l'alternativa ecològica a les tradicionals pancartes i banderoles de PVC. A més, està elaborat per personal amb disminució, amb la qual cosa es col·labora amb la inserció d'aquest col·lectiu als mitjans normals de producció, i a nivell econòmic, no són més costoses que les elaborades amb altres materials.

La Fundació Amat Roumens-Fupar té com a finalitat proporcionar activitat laboral, formació empresarial i cultural a persones adultes amb discapacitats psíquiques, o minusvalideses físiques o sensorials. També es pretén aconseguir la pròpia realització personal per millorar la seva qualitat de vida. Actualment, atén a unes de 300 persones amb disminució psíquica.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.