Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Institut Industrial de Terrassa - 27/11/2007


L'institut industrial de Terrassa impulsa la creació d'una agrupació d'empreses innovadores


Ajudar a les empreses del sector tèxtil del Vallés Occidental, especialment a les petites i mitjanes, a accedir a la innovació i incorporar-la definitivament en qualsevol dels seus productes, àrees i processos, de forma conjunta i entre tots els agents que treballen en aquest territori pel sector, és l' objectiu de la creació d'una Agrupació d'Empreses Innovadores


Impulsada i coordinada per l'Institut Industrial de Terrassa, l'Agrupació d'Empreses Innovadores vol que totes les entitats de la nostra ciutat que des dels àmbits formatiu, tecnològic i econòmic estan relacionades amb el sector i que en l'actualitat constitueixen el Fòrum Tèxtil de Terrassa, recolzin les seves empreses per tal que aquestes puguin arribar en el terreny de la innovació on fins ara els hi ha estat difícil fer-ho de forma individual


Igualment, es pretén solucionar un dels principals obstacles fins ara existents en aquest terreny i que ha dificultat l'accés de les empreses a la mateixa: la limitació d'aquestes entitats a l'hora de plantejar solucions només al seu àmbit d'actuació. Aprofitar aquest excel·lent conjunt d'infraestructures de que disposa Terrassa fomentant la cooperació entre aquestes, amb i entre les mateixes empreses del sector és un dels objectius de l'Agrupació.

Aquesta iniciativa, que compta amb el suport del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, comprèn vàries fases. La primera d'elles serà la elaboració d'un pla estratègic que comprendrà una sèrie d'accions a portar a terme en totes aquelles àrees claus en les quals el sector pot i precisa innovar: internacionalització, R+D, medi ambient, logística i distribució, comercial i màrqueting, nous mercats sectorials, etc. Es vol aconseguir que no només les empreses puguin saber on innovar i com fer-ho, sinó també que puguin accedir a un millor finançament per portar-ho a terme. Igualment que puguin millorar la qualificació del seu personal, així com la posada en marxa de diversos serveis d'interès pel sector.

Per això està previst realitzar durant aquest dies una sèrie d' entrevistes a aquelles empreses del sector que desitgin aportar la seva visió sobre les necessitats que tenen en l'actualitat en temes d'innovació i d'aquesta forma puguin ajudar a la proposta de les línies d'acció més adequades. Per tal fi només caldrà que es posin en contacte amb l'Institut Industrial de Terrassa. Posteriorment, i en base al resultat de l'esmentat Pla Estratègic, es constituirà l'esmentada Agrupació mitjançant totes aquelles empreses que es mostrin interessades. La clau per aconseguir portar a terme aquests objectius serà la màxima col·laboració i participació de les entitats del sector però especialment de les seves empreses en aquesta iniciativa: així, amb més força i més lluny es podrà arribar negociant i treballant per aportar solucions a les moltes necessitats que té el sector.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.