Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UPC - Campus Terrassa - 18/12/2007


Científics del Campus de la UPC a Terrassa participen en un projecte europeu per fer menys contaminant el procés de fabricació del paper


Fent proves amb l'ordinador

El projecte 'Biorenew' s'inspira en la naturalesa per generar nous productes paperers d'alt valor afegit i mitjançant un procés no contaminant
Cada espanyol consumeix anualment 183 kg de paper


Cada any es fabriquen al món 367 milions de tones de paper, gairebé la mateixa quantitat de paper que es consumeix (366, 4 milions de tones). A l'Estat espanyol, cada ciutadà consumeix 183 kg de paper i se'n fabriquen 5,7 milions de tones. El consum de paper a Europa és de 132 kg anuals i la producció és de 110 milions de tones cada any. Hi ha 131 empreses que fabriquen paper o pasta de paper a Espanya, que facturen 4.100 milions d'euros l'any i que donen feina a 18.000 treballadors.

Aquestes xifres posen de relleu la importància del sector industrial del paper tant des del punt de vista econòmic i social com mediambiental. El Grup de recerca Paperer i Gràfic de la UPC. dirigit per Josep Francesc Colom al Campus de Terrassa, participa en el projecte europeu Biorenew, un projecte que s'inspira en la naturalesa per generar nous productes paperers sense contaminar.

En aquest projecte del sisè Programa marc, liderat pel Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), hi treballen 26 organismes europeus —empreses, laboratoris i universitats—, amb una pressupost de 15 milions d'euros. Els resultats del projecte es tindran l'any 2010.

Produir paper amb la bioenginyeria

La producció a gran escala de paper requereix, sovint, d'una producció (també a gran escala) de reaccions químiques i de molt esforç energètic. Algunes d'aquestes reaccions químiques es produeixen d'una manera espontània i més fàcilment en alguns éssers vius gràcies a unes proteïnes que s'anomenen enzims, que són els que acceleren aquests processos. No obstant, els enzims naturals són molt lluny de poder-se utilitzar en l'entorn industrial. La recerca i posada a punt de nous enzims (biocatalitzadors) permetrà desenvolupar una tecnologia sostenible, que substitueixi els productes químics més contaminants dels processos industrials. En aquest sentit, la bioenginyeria aplicada a la indústria paperera permetrà, per exemple, eliminar els derivats clorats en el blanqueig de pastes papereres, i obtenir nous productes derivats de la lignina com ara tensioactius o adhesius.

La participació del Grup de recerca Paperer i Gràfic en el projecte Biorenew (White Biotechnology for added value products from renewable plant polymers: Design of tailor-made biocatalysts and new Industrial bioprocesses) consisteix a desenvolupar fibres papereres amb noves propietats capaces de donar noves funcionalitats i usos al paper, amb un valor afegit: fer-lo més resistent i dotar-lo de propietats antimicrobianes o de major resistència a l'aigua, tot i estalviant energia en els processos industrials de fabricació. Els investigadors de la UPC a Terrassa també treballen en altres aspectes del projecte, com ara la millora de l'eliminació de la lignina amb enzims, aportant la seva experiència en aquests processos més sostenibles i menys contaminats per al medi ambient.

I és que la fusta, que és una de les principals matèries primeres renovables de la Terra, i d'on es fabrica el paper, està composta el 50% per cel·lulosa i el 30% per lignina, un polímer que protegeix i envolta les fibres a les plantes. Per fabricar paper s'han de separar aquests dos components i, actualment, aquest procés es fa amb reactius químics. El projecte Biorenew estudia i investiga la producció del màxim nombre possible d'enzims catalitzadors, segons el tipus de biomassa del que es parteix i del paper que es vulgui fabricar, per imitar el procés natural de degradació de la fusta i, així, disminuir la utilització de productes químics.

Cap a les biorefineries

A banda dels avantatges per al medi ambient d'aquest nou sistema de bioenginyeria, un altre dels objectius és aprofitar la lignina que es rebutja en els processos actuals i obtenir productes que poden substituir alguns dels derivats del petroli no renovables. El projecte Biorenew pretén, així, fer un ús integral de tota la biomassa vegetal i aprofitar tots el compostos de la fusta que puguin servir per a la producció de paper, productes químics o fins i tot l'etanol. És el que comença a anomenar-se com biorefineria.


Més informació a
Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.