Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Centre Tecnològic LEITAT - 07/03/2008


Els Nanotextils del LEITAT; La nova generació de tèxtils funcionalitzats


El LEITAT treballa en aquesta àrea amb l'objectiu de millorar les propietats dels materials, i oferir una tecnologia avançada que pugui ajudar en l'aposta per la innovació de tots els seus col·laboradors


L'aplicació de la nanotecnologia sobre tèxtils permet tant millorar productes tèxtils que ja es fabriquin actualment com desenvolupar productes completament nous amb propietats avançades. En concret, els principals avantatges que aporta l'ús de la nanotecnologia, respecte als processos d'acabat convencionals que confereixen protecció UV en els quals els nivells de protecció UV són clarament superiors i en els quals no es modifiquen significativament les propietats mecàniques dels substrats de cotó, tals com: tacte, resistència a la tracció, rigidesa, resistència a l'esclat i resistència a l'esquinçat, entre d'altres.

La fabricació de productes tèxtils de cotó amb propietats diferencials és avui en dia una necessitat del mercat i del consumidor. En aquest sentit, els teixits amb protecció davant la radiació UV constitueixen una de les innovacions més interessants del sector tèxtil actual, ja que s'ha demostrat que la radiació UV és perillosa per a la salut humana.

L'aplicació de nanotecnologia per conferir protecció UV a tèxtils es basa en la utilització de nanopartícules (TiO2, ZnO, etc.) amb elevades propietats d'absorció de la radiació UV aplicades principalment mitjançant tècniques sol-gel. Aquest tipus de nanopartícules ja s'utilitzen avui en dia en la formulació de cremes solars, obtenint-se una gran efectivitat quant a l'absorció de radiació UV de la llum solar. A causa de la seva mida nanométrica, aquest tipus de nanopartícules són transparents i, per tant, no modificaran ni el color ni l'aspecte ni el tacte dels teixits tractats amb aquests productes.

En conclusió, la substitució dels mètodes tradicionals d'acabats per a la protecció UV pels productes i/o processos basats en nanotecnologia pot donar un avantatge competitiu de gran interès per a les empreses.

El LEITAT treballa en aquesta àrea amb l'objectiu de millorar les propietats dels materials, i oferir una tecnologia avançada que pugui ajudar en l'aposta per la innovació de tots els seus col·laboradors.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.