Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

La Cambra - Cambra de Comerç de Terrassa - 18/01/2008


Les cambres de comerç catalanes presenten el primer pla d'acció internacional conjunt


Cambra de Terrassa

Els serveis han estat el component més dinàmic de l'exportació i expliquen 2/3 parts del creixement de les exportacions catalanes
Les cambres treballaran per atraure seus de les noves multinacionals dels països emergents


Actualment, Catalunya és la primera àrea exportadora d'Espanya, amb el 27,8 % de les exportacions espanyoles fins al mes d'octubre de 2007. Lluny de perdre aquest lideratge, any a any l'ha consolidat i reforçat.

Des de l'entrada en circulació de l'euro el 2002, Catalunya ha anat millorant la seva taxa de creixement de l'exportació de productes arreu del món. Fins i tot el 2007, any en que s'observa una desacceleració del creixement econòmic, l'exportació ha augmentat significativament fins al tercer trimestre, a un ritme del 9,4 %. A més, des de finals de 2005 s'ha produït un canvi estructural en el sector exterior català: el creixement de les exportacions de béns supera el de les importacions.

Per zones geogràfiques, Catalunya ha avançat clarament en la diversificació geogràfica de les exportacions. L'elevada concentració de les exportacions catalanes a la UE-27 s'ha anat reduint, des del 76 % el 2002 fins al 71 % el 2007 (dades fins al setembre). Per contra, les exportacions a la resta del món, en especial als països emergents, han guanyat pes, passant del 25 % a gairebé el 30 % el 2007 (dades fins al setembre).

Per contingut tecnològic, entre 2002 i 2006, les exportacions de baix contingut tecnològic han reduït el seu pes de manera significativa i l'han augmentat els productes d'alt contingut tecnològic i els de contingut mitjà-baix. Entre els sectors de contingut tecnològic alt i mitjà alt, destaca el creixement de les exportacions del sector de vehicles de motor, del químic, i del de maquinària i material elèctric i electrònic.

A la dinàmica positiva de les exportacions de béns se suma la dels serveis exportables. El 2005 i 2006, els serveis han estat el component més dinàmic de l'exportació, explicant gairebé 2/3 parts del creixement de les exportacions de béns i serveis en volum -descomptant l'efecte dels preus. Això ens ve a dir que el dinamisme exportador que ha caracteritzat l'economia catalana des de 2004 ha vingut impulsat per l'exportació de serveis lligats al turisme, com són el comerç, l'hoteleria i els transports. Però també per l'exportació d'altres serveis intensius en coneixement, com ara els serveis empresarials i financers.


13 Cambres Catalanes, un únic PAI

Enguany, les 13 cambres de comerç de Catalunya han dissenyat conjuntament un Pla d'Acció Internacional, convertint-se així en un únic operador per a la internacionalització empresarial. D'aquesta manera, les cambres s'uneixen per impulsar l'entrada de les empreses catalanes als mercats exteriors i, sobretot, als principals pols econòmics emergents del món. L'objectiu és augmentar la seva capacitat d'interlocució i representació davant les Administracions Públiques, amb qui les cambres desitgen treballar conjuntament i sumar esforços perquè Catalunya se situï com a referent estatal en matèria d'internacionalització empresarial.


Noves eines d'internacionalització

Seguint l'estratègia marcada l'any passat, en el PAI 2008 es donarà una importància destacada a l'Àsia, l'Àfrica, l'Europa de l'Est i Amèrica. Al continent americà se seguirà treballant en àrees tan estratègiques com les tecnològiques, els recursos naturals i el medi ambient, tractant d'oferir les millors oportunitats. A l'Àsia, el PAI 2008 prioritza les accions a l'Índia i al Vietnam i recull de nou, un Pla específic per la Xina.Es duplicaran, a més, les activitats a l'Àfrica Subsahariana, especialment a Sud Àfrica, Angola i Senegal. I finalment, a l'Europa de l'Est s'incrementen les activitats a Polònia i Bulgària.

Paral·lelament, també s'ha dissenyat el Barcelona Inward Investment Bridge, amb l'objectiu de potenciar Catalunya com a base d'operacions d'aquelles noves empreses procedents de països emergents, que en breu es poden convertir en multinacionals. Es tracta doncs, d'una nova generació de pont empresarial invers per a captar futures multinacionals de països emergents que vulguin instal·lar-se a casa nostra. Aquesta acció està recolzada en un estudi que demostra que, d'aquí a poc temps, el número de multinacionals de mercats emergents podria créixer fins un mínim 100.

A més, el PAI 2008 també contempla l'establiment de 16 nous ponts de negoci així com, la celebració de múltiples fòrums que representen autèntiques plataformes d'intercanvi de oportunitats de negoci.

D'altra banda, el Consell de Cambres de Catalunya, continuarà promocionant, a través del PAI, plans sectorials per impulsar sectors de negoci estratègics com, la subcontractació industrial, les noves tecnologies, la indústria agroalimentària de segona generació, la biotecnologia, la indústria aeroespacial i el medi ambient.

La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa augmenta el nombre de missions per aquest any 2008 en un 45%

Dins la planificació de les cambres de comerç de Catalunya, la Cambra de Comerç de Terrassa ha planificat un total de 22 missions comercials, que suposa un augment del 45% respecte a les accions internacionals que es van dur a terme l'any 2007.

Durant el passat any, la Cambra va organitzar un total de 12 missions directes i 3 d'inverses en diferents mercats amb moltes possibilitats de negoci. En aquestes accions hi han participat més de 130 empreses catalanes i s'han establert un total de 1.500 contactes de negoci.

En l'exercici d'enguany, la Cambra realitzarà 16 missions directes, 4 d'inverses i 2 Retail Tours, un format que promou la internacionalització del sector comerç.


La Cambra de Terrassa, líder en missions inverses

Les missions inverses són una modalitat de viatge de prospecció que la Cambra considera de gran utilitat per a l'empresa catalana. Les missions inverses les constitueixen una delegació d'empreses de solvència contrastada i pertanyents a un determinat mercat llunyà, que viatgen fins a Catalunya per establir acords comercials amb les empreses locals. Aquesta modalitat, que és de proximitat per a l'empresa catalana, permet a les nostres empreses establir contactes de negoci directes amb un important estalvi de temps, costos i recursos, atès que tenen lloc a la seu de la Cambra i, per tant, el desplaçament és mínim.

Les 4 missions inverses que la Cambra ha planificat pel proper any permetran un intercanvi amb empreses d'uns mercats amb els quals fins ara no s'havien establert aquest tipus de missions: Bulgària, Ucraïna, Romania i Nova York, un mercat que destaca per la seva orientació comercial però que també compta amb un important gruix d'empreses industrials.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.