Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UPC - Campus Terrassa - 06/11/2007


Es presenten les darreres innovacions en enginyeria i biologia dels aliments al congrés EBA 07, al Campus de la UPC a Terrassa.


L'EUETIT va acollir els dies 7 i 8 de novembre a especialistes de tot l'Estat en els processos de fabricació i conservació dels aliments.


El passat mes de novembre es vai niciar a l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (EUETIT) el congrés Nacional d'Enginyeria i Biologia dels Aliments organitzat pel Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari de la UPC (CRESCA). El Congres es va obrir amb una conferència que va impartir Ernesto Liebana de l'European Food Safety Authority (EFSA). Van tenir lloc 19 ponències relacionades amb el control, la fabricació, la venda, la conservació i la comercialització dels aliments i amb les innovacions que satisfan les exigències del consumidor segons els nous hàbits.


Si abans era el productor qui marcava les pautes en la comercialització dels aliments, ara és el consumidor qui determina com han de ser. És el cas, per exemple, dels menjars preparats, fàcils i ràpids de cuinar. També s'ha passat d'un consum de productes de temporada a un consum de pràcticament qualsevol tipus d'aliment durant tot l'any. Aquests canvis han provocat innovacions i noves tècniques de conservació i tractament dels productes.El Congrés EBA 2007 d'Enginyeria i Biologia dels aliments, que va tenir lloc entre el 7 i el 8 de novembre al Campus de la UPC a Terrassa, va apropar el sector empresarial amb els investigadors universitaris i els centres de recerca especialitzats per compartir i debatre les darreres novetats dels processos de fabricació i conservació dels aliments.

El congrés EBA 2007 es divideix en quatre grans àmbits: les crisis alimentàries, els nous productes i additius, el processament d'aliments (la traçabilitat) i, finalment, la maquinària, els sistemes automàtics de control i els envasos. En aquests quatre àmbits es donarà llum a aspectes com ara les al·lèrgies a determinats aliments, a com es comuniquen les grans crisis alimentàries als mitjans informatius i quines conseqüències es generen, com es dissenyen nous productes, els criteris d'aplicació de determinats ingredients, els organismes genèticament modificats, noves tècniques, com la dels polsos elèctrics, per a la conservació dels aliments, els contaminants químics i els seus riscos, el desenvolupament de xips per al desenvolupament d'aliments segurs, els envasos intel·ligents i, finalment, la nova maquinària per envasos flexibles i els seus sistemes de control.

En paral·lel a l'exposició d'aquest conjunt de temes, van tenir lloc 16 comunicacions i l'exposició de 12 pòsters procedents d'empreses i centre d'investigació nacionals.

Aquest congrés te relació amb altres congressos i jornades tècniques en aquest àmbit.pel que fa a les jornades tècniques, està relacionat amb les jornades de Panoràmica Actual de la Indústria Alimentària (PAIA's) que organitzen periòdicament l'EUETIT i el CRESCA. Pel que fa a congressos, està relacionat amb els Simposis Internacionals Percepnet (PS) organitzats per la Societat Espanyola de Ciències Sensorials (SECS).

En aquesta edició, s'ha comptat amb l'aportació de l'Asociación de Fabricantes y Comercializadores de Aditivos y Complementos Alimentarios (l'AFCA).

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.