Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UPC - Campus Terrassa - 17/12/2007


El grup de recerca SEER de la UPC i l'empresa Sisolar realitzaran projectes conjunts per millorar la qualitat i l'eficiència de les energies renovables


L'empresa Sisolar i el grup de la UPC de Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable (SEER) van inciar formalment, el dia 14 de desembre, un camí de col·laboració que desembocarà a curt i mig termini en la consolidació de projectes tecnològics de gran abast i repercussió per al desenvolupament tecnològic internacional de les energies renovables.


Experts en innovació tecnològica d'energies renovables es reuneixen al Campus de la UPC a Terrassa en una jornada científica


Sisolar és una companyia que opera de manera integral en el camp de l'energia solar, tant en la producció d'electricitat d'origen solar com en la indústria solar tèrmica. A més, des de la seva constitució, Sisolar ha apostat per donar suport a l'R+D+i en aquest sector davant la necessitat de trobar alternatives tecnològiques que donin resposta a la creixent demanda de renovables. Per la seva banda, el grup de recerca de la UPC Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable (SEER), és pioner en l'estudi i el desenvolupament de sistemes que permeten integrar les energies d'origen renovable a la xarxes de consum de diferents països amb total fiabilitat. Aquesta feina conjunta vol posicionar Catalunya en el lideratge tecnològic en aquest àmbit.

El Campus de la UPC a Terrassa es configura com un dels centres d'innovació tecnològica per a les energies renovables més importants del país, perquè un dels grups de recerca universitaris punters en l'àmbit de l'electrònica de potència com és el SEER (dirigit per Pedro Rodríguez) i Sisolar, una de les empreses més importants en producció i instal·lació d'energia solar, comencen a establir relacions i a generar projectes comuns.

Fa relativament poc temps la producció d'energies renovables com l'eòlica o la solar era considerada una energia d'emergència. El gran problema que existia per poder fer servir l'energia solar o eòlica d'una manera normalitzada era que no es podia integrar a la xarxa habitual de consum amb absoluta fiabilitat i amb total garantia de subministrament i de qualitat, tal i com ja es feia amb l'electricitat procedent de fonts convencionals. El SEER de la UPC ha contribuït —amb importants aportacions tecnològiques— a garantir la qualitat de potència i de subministrament d'electricitat pel consum particular i per a la indústria i els serveis des de parcs eòlics i solars. Les empreses més importants del món en producció, distribució i subministrament d'energies renovables estan fent servir les patents que el SEER ha generat.

Una d'aquestes patents ha fet possible, per exemple, la sincronització de les turbines dels generadors eòlics, perquè a l'hora de produir energia i d'enviar-la a la xarxa puguin resistir qualsevol contingència o incidència i no s'alteri ni la qualitat del subministrament ni la producció. Els investigadors del SEER han fet possible també la fabricació de processadors de potència d'alta freqüència per a sistemes fotovoltaics, uns sistemes amb els quals, finalment, es pot processar l'energia i enviar-la a la xarxa amb la màxima eficiència i harmonia, evitant els pics i les baixades brusques de tensió.

A més, SEER treballa molt estretament amb un dels centres de recerca internacionals més importants sobre energies renovables com és l'Institute of Energy Technology, ubicat a la Universitat d'Aalborg, Dinamarca. El SEER forma part dels 15 grups d'investigació que conformen el comitè científic d'energies renovables renovables del prestigiós Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), referent internacional en innovació tecnològica en el camp de l'enginyeria electrònica i l'electricitat. El SEER és un dels grups de recerca de la UPC en expansió i ocuparà un important espai al nou edifici per a la recerca que s'està construint al Campus de la UPC a Terrassa.

Sisolar i la UPC a Terrassa

Sisolar és una companyia que opera de manera integral dins del negoci de la fotovoltaica i de la solar tèrmica i té, per tant, capacitat per donar resposta davant de qualsevol dels processos necessaris en la construcció d'una instal·lació solar. Disposa d'enginyeria pròpia i treballa associada a instal·ladors de gran prestigi. Sisolar forma part de les principals associacions en matèria d'energia renovable com ara l'Associació de la Indústria Solar Fotovoltaica (ASIF), l'Associació de la Indústria Solar Tèrmica (ASIT), l'Associació de Productors de Renovables (APPA) i l'Associació per al Desenvolupament de la Casa Bioclimàtica (ADCB).

El grup SEER i Sisolar inicien un camí de col·laboració en el que desenvoluparan projectes de gran abast i perdurables en el temps amb l'objectiu d'unir l'expertesa d'ambdues parts, la instal·lació i la gestió integral de parcs solars i la producció d'energia solar i la integració d'aquesta energia a la xarxa habitual de consum amb total seguretat i fiabilitat.

YinTiang Chen i el CD6

YinTiang Chen és professor de Universitat de Ciència i Tecnologia de Xina, la més important d'aquest país asiàtic, i membre de l'Acadèmia xinesa de les Ciències. El Dr. Chen és una de les figures científiques més reconegudes internacionalment en l'àrea de l'enginyeria òptica aplicada a l'energia solar. Ha publicat articles, i llibres relacionats amb la fibra òptica i amb la relació espai-temps. Actualment, el professor Chen lidera el grup de recerca per a la fabricació de silici de grau solar amb tecnologies relacionades amb l'òptica adaptativa que pot revolucionar el procés de fabricació de plaques solars estalviant molta energia. Aquest projecte està considerat com a estratègic pel govern xinès: el Dr. Chen ha aconseguit un sistema únic de seguiment anomenat Actrive Tracking, que permet —de manera molt eficient— que un grup d'heliòstats (miralls) concentrin els reflexes en un espai de 19 cm de diàmetre i arribar a temperatures de 3.000 graus a un cost molt baix.

El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes de la UPC, CD6, està constituït per un equip d'una trentena de persones entre investigadors, personal tècnic qualificat i becaris, que realitzen una important activitat de recerca aplicada i de transferència de tecnologia. L'equip està format per especialistes en òptica, electrònica, informàtica i mecànica amb una gran capacitat de treball interdisciplinar. Del CD6 han sorgit 12 patents que, actualment, fan servir importants empreses de base tecnològica. Algunes d'aquestes patents UPC es comercialitzen a través d'empreses spin-off com ara Visiometrics, Sensofar-tech, Simulacions Òptiques i Micropap.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.