Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Universitat Oberta de Catalunya - 12/11/2007


Es publiquen, en una versió renovada del web del PIC, els últims informes de recerca.


Perfil de Catalunya

Es publica una versió renovada del web del Projecte Internet Catalunya (PIC), que durant els darrers sis anys ha estudiat les transformacions induïdes per l'ús d'internet en tots els àmbits de la vida social, empresarial i administrativa catalana.
Paral·lelament, es difonen els últims informes corresponents a les línies de recerca següents: empreses, escoles i comunicació.


El Projecte Internet Catalunya (PIC) és un programa de recerca interdisciplinari sobre la societat de la informació a Catalunya que han portat a terme investigadors de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, amb la col·laboració de diferents entitats i persones en les tasques d'enquesta i documentació.

El PIC, començat el setembre del 2001, des del seu origen compta amb el finançament i el suport institucional del Govern de la Generalitat de Catalunya per mitjà de diversos dels seus departaments.

Aquest projecte de recerca ha analitzat les transformacions de la societat catalana induïdes per l'ús d'internet, en tots els àmbits de la vida social, empresarial i administrativa. Però també ha estudiat el conjunt de la societat, l'economia i les institucions per a establir la relació entre tecnologia i societat. En total, el projecte s'ha concretat en set línies de recerca específiques.

Han participat en el PIC uns quaranta investigadors, i cada equip ha tingut un director de projecte. En total s'han fet 15.390 entrevistes presencials i 40.400 entrevistes per internet. Els resultats són públics i a l'abast de tothom. La publicació s'anirà fent al web de l'IN3 entre l'octubre del 2007 i el gener del 2008. També es publicaran set volums que resumeixen i analitzen el que és essencial de cada projecte. Aquests set volums tindran una doble edició, en espanyol i en català, i seran publicats per Ariel entre l'octubre del 2007 i el maig del 2008.

Des del punt de vista quantitatiu, aquest és el projecte de recerca més gran en ciències socials que s'ha fet mai a Catalunya, el projecte més important de recerca sobre la societat de la informació que s'ha fet mai a l'Estat espanyol i un dels més importants d'Europa.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.