Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UPC - Campus Terrassa - 28/02/2008


El Campus de la UPC a Terrassa ingressa més de vuit milions d'euros per projectes de recerca l'any 2007


Centre Universitari per la Visió

El 50% del total d'ingressos correspon a projectes realitzats amb empreses
El Campus de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Terrassa ha ingressat 8.200.000 euros per activitats de recerca. Des de l'any 1997 fins ara, l'activitat investigadora ha estat creixent i ha generat uns ingressos de 58 milions d'euros, amb un creixement mitjà anual del 15% i un total acumulat de prop del 200%


Les empreses cada cop confien més en el coneixement i en el valor que proporciona l'activitat diària dels 37 grups de recerca que treballen al Campus de la UPC a Terrassa. Això és el que es desprèn de l'Informe de la recerca 2007, elaborat pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT).

Aquest informe manifesta que l'any 2007 la facturació ha augmentat 1 milió euros respecte a l'any anterior. La quantitat total es distribueix de la següent manera: 4.035.356 euros per activitats amb les empreses, 857.893 euros per projectes europeus, 2.512.947 euros per projectes nacionals i 709.948 euros per altres tipus de subvencions i convenis.

És significatiu que el 50% de la facturació que s'ha realitzat al Campus de la UPC a Terrassa s'hagi aconseguit amb projectes de col·laboració amb empreses. Segons els responsables del Centre de Transferència de Tecnologia (CTT), aquest resultat il·lustra la confiança que el sector empresarial, sobretot la petita i la mitjana empresa, diposita a la Universitat per millorar la seva competitivitat.

D'altra banda, el Campus de la UPC a Terrassa produeix el 20% de les patents que es generen al conjunt de la Politècnica.


Inversió de més de 12 milions d'euros en noves infraestructures

L'expansió de la recerca al Campus de Terrassa ha generat també una necessitat d'espais i de noves infraestructures. Aviat conclourà la construcció d'un edifici per a la recerca que acollirà personal investigador i grups de recerca amb necessitat d'espai i amb un component d'excel·lència. L'edifici disposarà de 5.342 m2 per a la recerca i estarà a ple funcionament l'any 2010, tot i que a l'estiu d'aquest any ja hi haurà una primera fase acabada i es podran traslladar els primer grups d'investigadors. El pressupost per a la construcció d'aquest edifici és de 9,4 milions d'euros.


Edifici bioclimàtic

Una altra de les noves infraestructures que s'estan duent a terme són el nou edifici bioclimàtic, on el Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC) de la UPC podrà desenvolupar la seva activitat de recerca amb millors condicions i dins d'un espai arquitectònic singular, especialment adequat per al tipus d'experimentació que realitza. De fet, aquest espai serà un edifici-laboratori de 1.120 m2, obra que té un pressupost d'1,5 milions d'euros, i es dividirà en tres mòduls d'assaig amb un lucernari instrumentalitzada amb control de temperatures. Hi treballaran els 44 investigadors i investigadores que formen el CTTC en àrees tecnològiques com ara microbescanviadors de calor, biotransferència de calor, energia solar tèrmica en sistemes actius i passius, combustió, refrigeració per compressió i absorció, dinàmica de fluids en els sectors automobilístics i aeronàutic, i eficiència i estalvi energètic.


El Centre Universitari de la Visió (CUV)

El Centre Universitari de la Visió començarà a funcionar a finals de 2008. Aquesta nova infraestructura s'ha instal·lat a l'edifici on estava ubicada l'antiga Escola de Fotografia de la Fundació UPC, just al costat de l'Escola Universitària d'Òptica i Optometria. La infraestructura del CUV, que té un pressupost de 800.000 euros, esdevindrà un centre de referència a tot l'Estat en el camp de la recerca de l'optometria en l'àmbit clínic. En aquest espai de 1.200 m2 es desenvoluparan les pràctiques clíniques obligatòries per a l'estudiantat de l'EUOOT.

D'altra banda, equips multidisciplinaris d'oftalmòlegs, psicòlegs, òptics optometristes i farmacèutics treballaran conjuntament en projectes de recerca multidisciplinaris. El CUV serà també un centre integral de salut visual que atendrà pacients convencionals i altres sense recursos, a través de convenis signats amb ajuntaments i institucions, amb una previsió d'atenció de 10.000 pacients per any.

El CUV és un centre de característiques similars als que ja funcionen a altres universitats d'arreu del món, com ara Berckeley, Pennsylvania, Waterloo o Melbourne.


Repercussió nacional i internacional de la recerca

Els investigadors del Campus de la UPC a Terrassa han realitzat, en els darrers anys, projectes de recerca amb gran repercussió nacional i internacional en els àmbits tecnològic i científic.

Tot seguit, es destaquen algunes de les activitats de recerca més rellevants dels 37 grups que treballen en aquest Campus:

En l'àrea de l'òptica, el Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6) ha creat l'OQAS, un aparell únic al món que detecta objectivament les disfuncions i malalties visuals, i també ha desenvolupat un sistema de perfilometria confocal d'alta tecnologia, per a la mesura sense contacte de superfícies a escala micromètrica i nanomètrica. Amb aquest sistema, premiat el 2004 als Estats Units amb el Photonics Award, el premi internacional més important de la indústria fotònica, hi treballen algunes de les empreses fabricants de hardware líders internacionals en aquest sector.

A l'Escola Universitària d'Òptica i Optometria de Terrassa (EUOOT), les investigadores Sagrario Millan i Elisabeth Pérez han creat un innovador sistema d'identificació de persones a través del mapa de venes de la retina. Aquesta tecnologia ha obtingut una menció especial dels Premis Ciutat de Barcelona de 2007.

El professor Jordi Garcia Ojalvo, del Departament de Física i Enginyeria Nuclear, dirigeix el projecte europeu New and Emerging Science and Technology (NEST), en el qual treballen 20 científics de diferents països amb l'objectiu d'esbrinar com emergeix la consciència humana del cervell. Els projectes que ha realitzat aquest jove investigador sobre encriptació de la informació i sobre el control de les modificacions cel·lulars amb modelització matemàtica s'han publicat recentment a la revistes científiques de referència Nature i Science.

Investigadors del Grup de Sistemes Avançats de Control (SAC) treballen en un projecte, en col·laboració amb altres científics del Campus de la UPC al Baix Llobregat, per dissenyar un helicòpter no tripulat amb sistema de visió artificial que el permetrà aterrar en qualsevol superfície mòbil. Científics d'aquest mateix grup treballaran també en l'explotació integral optimitzada dels recursos hídrics en temps real, un treball que forma part d'un gran projecte nacional CENIT, anomenat Sostaqua, amb un pressupost de 25 milions d'euros, i que se centra en la creació de desenvolupaments tecnològics per aconseguir un cicle urbà de l'aigua autosostenible. En el projecte hi participen 16 empreses consorciades, cinc de les quals són del Grup Agbar.

Un nou sistema per fer paper a partir dels rostolls de blat de moro i el disseny de sensors que de manera més eficaç i senzilla analitzen els nivells d'acidesa del raïm són dos exemples de la recerca que té lloc al Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA), un altre grup de recerca que realitza la seva activitat al Campus.

El Laborartori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics (Labson) és un altre grup amb activitat investigadora en aquest espai universitari de la UPC a Terrassa en el camp de l'enginyeria i que ha estat guardonat pels seus treballs sobre la millora de prestacions en maquinària amb components i microcomponents l'oelohidràulics, com ara el disseny i millora de les màquines recol·lectores de canya de sucre. Labson ha dissenyat un nou sistema hidràulic per a l'estalvi energètic de plantes desanilitzadores d'aigua de mar per osmosis inversa

El Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica (LEAM), un centre de referència nacional en quan a recerca en el camp de l'acústica, treballa amb Boeing en un projecte per disminuir l'impacte del soroll dels avions a les ciutats properes a aeroports. També ha treballat nous sistemes de reducció del soroll en d'habitacles dels pilots de les avionetes i dibuixa mapes acústics de municipis catalans. Actualment, investiga en aplicar la tècnica de Control Actiu del Soroll en diferents àmbits.

El Grup de Biotecnologia Molecular i Industrial (GBMI) investiga en el camp de les proteïnes d'interès biomèdic i biotecnològic i en la modificació d'enzims en processos biotecnològics d'interès industrial. Els investigadors d'aquest grup centren actualment la seva recerca en l'estudi de les proteïnes que intervenen en la malaltia de la retinosi pigmentària.

En el camp de la innovació tèxtil, destaca la recerca que realitza el Centre Tècnic de Filatura (CTF), que treballa en el disseny de teixits intel·ligents, com ara l'aplicació de microsensors, micobacteris o cèl·lules solars dins dels teixits o en la fabricació de fils conductors des de fibres discontinues i filaments metàl·lics continus. El CTF ha aplicat sensors de temperatura i humitat a diverses peces de roba i articles tèxtils per a la llar amb resultats satisfactoris.


El gran actiu del coneixement al Vallès Occidental

El Campus de la UPC a Terrassa compta amb 37 grups de recerca on treballen més de 300 investigadors i investigadores. Hi ha 9 grups de recerca que pertanyen a la xarxa IT (d'Innovació Tecnològica) de la Generalitat de Catalunya. A més, als espais de l'Institut Politècnic de Terrassa (IPCT), a l'antiga Mancomunitat de Terrassa-Sabadell, hi tenen seu 9 spin-off amb patents de la UPC. L'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial (INTEXTER), l'Institut Català del Plàstic i les dues Càtedres UNESCO (en Sostenibilitat i en Salut Visual, respectivament) completen el conjunt de la recerca de la Politècnica al Campus de Terrassa.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.