Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

La Cambra - Cambra de Comerç de Terrassa - 23/10/2007


La Cambra edita el primer manual per a la gestió integral de la PIME


manual de bones practiques per a la gestió integral de la PIME

La guia s'adreça al directiu de la PIME i l'ajuda a tenir una visió global i professionalitzada del seu negoci
S'ha realitzat a partir de l'observació directa d'empreses de diferents sectors, i les conclusions que s'apunten volen contribuir a reduir la mortalitat de la micro i la petita i mitjana empresa catalana


La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa ha presentat el "Manual de Bones Pràctiques de Gestió Empresarial per a la pime". Aquest document, elaborat íntegrament per l'entitat, ofereix per primera vegada una visió transversal que permet a l'empresari de la PIME identificar quins són aquells aspectes clau que garanteixen el creixement i el futur de la seva empresa.

En un estil lleuger i directe, aquesta guia descriu quins són els aspectes que cal tenir en compte en la gestió del dia a dia de l'empresa, i aporta a l'empresari una visió professionalitzada del seu negoci.

Tenir una visió estratègica sobre el futur del negoci, gestionar bé els recursos humans i les finances, disposar d'un pla de màrqueting que defineixi els públics objectius de l'empresa o saber que la innovació és un factor transversal, per exemple, són elements que per primera vegada es descriuen conjuntament en un manual i que, ben gestionats, asseguren la consolidació i el creixement futur del negoci.


Com i perquè la Cambra edita el manual

La iniciativa d'editar aquest manual sorgeix arran dels coneixements de que disposa la Cambra en assessorar i acompanyar la petita i mitjana. A partir d'aquest fet, l'entitat ha agafat com a referència 50 empreses, a partir de les quals ha decidit dur a terme el document.

D'aquesta manera, el manual es basa en l'observació d'empreses de diferents sectors i en diferents fases: empreses de nova creació, empreses en fase de creixement i empreses ja consolidades. Les principals conclusions que posa de relleu aquesta guia provenen tant de les empreses més consolidades com d'aquelles que millor creixen.

Josep Beltran, director de serveis de la Cambra, ha explicat que: "moltes vegades el gestor de la micro i la petita i mitjana empresa disposa d'un coneixement tècnic molt profund, però no sap com gestionar el seu equip o quina utilitat té per la seva empresa un pla de màrqueting, i això fa que moltes vegades prengui decisions intuïtives i poc fonamentades en informació objectiva que sovint afecten els resultats".


Objectiu: reduir la mortalitat de la petita i mitjana empresa

A través de l'edició d'aquesta guia, que es difondrà gratuïtament a les empreses, la Cambra té un doble objectiu.

D'una banda, vol contribuir a garantir el futur i potenciar el teixit empresarial de la seva demarcació i de Catalunya, on la PIME i la microempresa és majoritària, donat que representa més d'un 99% del total. De l'altra, l'entitat pretén maximitzar les oportunitats d'èxit d'aquest tipus d'empresa, fet important si es té en compte que un elevat percentatge d'aquestes empreses fracassen durant els seus primers anys de vida.


De gran utilitat per l'empresari

Segons ha afirmat l'empresari Ignasi Mier, vicepresident de la Cambra, aquesta guia "s'adreça a aquella empresa que es troba just en el moment de consolidació en el mercat, però que ha d'afrontar el repte i els riscos que suposa el creixement".

Per la seva banda, Ramon Capella, president de la comissió d'Indústria i Innovació de la Cambra, ha dit que "el manual serà de gran utilitat per l'empresari, perquè identifica els aspectes que la PIME ha d'afrontar per tenir èxit en situacions de canvi i avançar-s'hi de manera eficient".

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.