Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Centre Tecnològic LEITAT - 30/11/2007


La FIA i RENAULT confirmen l'excel·lència en l'activitat del LEITAT al capdavant del sector de l'automoció


Logotip LEITAT

Amb l'objectiu de donar respostes de qualitat a les seves empreses col·laboradores, així com per corroborar la qualitat de la seva tasca, el Centre Tecnològic LEITAT ha rebut recentment el Self Validation de Renault, així com la certificació de la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA).
Ambdós reconeixements col·loquen al Centre Tecnològic al capdavant del sector de l'automoció en el que a serveis de qualitat, certificació i homologació es refereix, ja que és el primer centre en rebre'ls de tot l'estat espanyol.


Entre tot el ventall d'activitats que desenvolupa el Centre Tecnològic LEITAT destaca el recent reconeixement que ha rebut per part de dos importants organismes internacionals del sector de l'automoció. La tasca del centre en aquest camp es centra en la certificació, anàlisi i homologació de peces i equips de protecció, entre d'altres. La qualitat i excel·lència en aquesta activitat ha estat avaluada per part dels representants de la Federació Internacional d'Automobilisme, així com pels representants de la multinacional francesa d'automòbils Renault.

El Self Validation de Renault ha estat aconseguit després d'algunes auditories realitzades pels representants de la companyia francesa a les instal·lacions del centre tecnològic, i que va donar com a resultat la concessió d'aquesta acreditació al centre terrassenc. Els assaigs reconeguts per aquesta acreditació responen a tot allò relacionat amb l'automòbil, ja siguin peces d'interior del vehicle, de l'exterior del mateix, així com dels seus mecanismes elèctrics.

Amb aquesta nova certificació el LEITAT pretén contribuir al desenvolupament econòmic del sector de l'automoció espanyol, i en especial a totes les seves empreses col·laboradores del mateix sector, ja que és el primer centre de tot l'estat espanyol en aconseguir aquesta qualificació, i un dels pocs europeus, a excepció dels ja presents a França.

Equips de Protecció i Guants

En aquesta mateixa línia d'activitat, la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA) ha aprovat i certificat l'activitat del centre tecnològic en l'anàlisi i certificació d'equips de protecció per a pilots, ja sigui granotes o guants. Concretament, la FIA ha reconegut la competència de l'equip del LEITAT per a la realització dels assaigs pertinents a la roba de protecció utilitzada en aquest esport.

La inclusió del Centre Tecnològic LEITAT en el selecte i exclusiu grup de centres capacitats per a la realització d'aquests anàlisis ofereix noves possibilitats a totes les empreses interessades en treballar sota la normativa d'una institució tan exigent com la Federació Internacional d'Automobilisme. Actualment només existeixen sis centres, a més del LEITAT, especialitzats i capacitats per a la realització d'aquesta activitat per tot el món, dos a Anglaterra, i un a Itàlia, França, Alemanya i Austràlia.

Amb aquests reconeixements, el centre amplia de manera destacada el seu marc d'actuació al sector de l'automoció, que va començar l'any passat amb l'obertura d'una delegació a Stuttgart (Alemanya), centre mundial del sector, en col·laboració amb l'oficina del COPCA a Alemanya.

Per a més informació:

Departament de Comunicació del Centre Tecnològic LEITAT

comunica@leitat.org

Telf. +34 93 788 23 00

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.