Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Universitat i Societat del Coneixement de Terrassa - 11/12/2007


El desenvolupament tecnològic i la seva influència en l'educació: Segona edició del projecte "Aula Taller de Robòtica" impulsat per la UPC, Centres d'Ensenyament Secundari i Universitat i Societat del Coneixement


Imatge del concurs de l'any passat

Alumnes de secundària construeixen i programen un robot mòbil, capaç de seguir una trajectòria
El projecte té dos objectius principals: l'apropament tecnològic dels àmbits de l'automatització i la robòtica als estudiants de batxillerat i universitaris, i l'apropament als ciutadans de temes relatius a la robòtica i l'automatització.


Són autors de la iniciativa Juan Carlos Hernández Palacín i Rita Maria Planas Dangla, professors del Dept. d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial de la UPC al Campus Terrassa i membres del grup de transferència de tecnologia universitat-empresa CGIP.

El projecte, que s'està realitzant en la seva segona edició, amb la participació de cinc centres d'ensenyament secundari de la ciutat, té dos objectius principals: l'apropament tecnològic dels àmbits de l'automatització i la robòtica als estudiants de batxillerat i estudiants universitaris, i l'apropament als ciutadans de temes relatius a la robòtica i l'automatització, sovint distants de la població, però freqüentment curiosos i interessants per la majoria de persones.

Els estudiants i els tutors estan assistint a unes reunions de formació i tutorització als espais del Laboratori de Robòtica i CIM del Dept. D'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII) de la Universitat Politècnica de Catalunya Campus Terrassa. Les sessions estan sent a raó de 3 hores setmanals.

Durant el temps de duració del projecte els estudiants, sota la tutorització dels professors anteriorment mencionats, estan construint i programant un robot mòbil capaç de realitzar unes tasques concretes, com és el seguiment d'una línia o creació d'un mapa de l'entorn.

Al mes de febrer, i per finalitzar aquesta segona edició, és prevista la organització d'un acte obert a la ciutadania, dintre de la Mostra del Coneixement, en què els equips participants faran una demostració - concurs dels seus robots.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.