Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UPC - Campus Terrassa - 16/10/2007


El professor José Antonio Garcia Hortal publica un nou llibre sobre la indústria paperera.


Aquesta publicació és única a tot l'Estat i està considerada de referència en aquesta àrea de la indústria.


José Antonio Garcia Hortal, professor del Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera acaba de treure al mercat el llibre Fibras papeleras, un text publicat per Edicions UPC amb el que aquest professor de l'ETSEIAT desgrana, capítol a capítol, tots els aspectes tècnics relacionats amb la composició de les fibres vegetals, la seva qualitat i les característiques que les fan adequades per a la fabricació de paper. Al seu llibre, Garcia Hortal aporta tambè informació sobre els usos industrials de cadascuna de les pastes de procedència vegetal i sobre les tècniques i coneixements bàsics que són necessaris per realitzar anàlissis de fibres en productes paperers.


Segons Jose Antonio Garcia Hortal, els productes paperers contenen un àmplia varietat de fibres, tant vegetals com sintètiques. Tantmateix la gran majoria d'aquestes fibres s'obtenen de fonts naturals, de les plantes. Donat que aquestes fibres són un l'element majoritari al full de paper, la seva qualitat dependrà del tipus de fibres que es fan servir, de les seves propietats naturals, de la seva distribució al full i de la resisitència dels enllaços anomenats 'interfibres'.Per al fabricant de pasta i paper és bàsic i fonamental el conèixer, no nomès aquests aspectes, sino la procedència i les fonts de la matèria primera amb que treballa si vol desenvoplupar un producte de qualitat.

Aquesta obra és, doncs, de gran utilitat no nomès per a estudiants i professorat d'Enginyeria de qualsevol de les especialitats sino tambè per a investigadors, empreses productores de paper, institucions, professionals del sector de la fabricació del paper i de la restauració conservació de documents.

Jose Antonio Garcia Hortal forma part del Grup de professor que imparteix docència a l'ETSEIAT a l'especialitat de Paperera i Gràfica dins de les titulacions d'Enginyeria Industrial i del Master Oficial en Enginyeria Paperera i Gràfica.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.