Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

La Cambra - Cambra de Comerç de Terrassa - 26/02/2008


La Cambra de Terrassa aposta per la formació a distància amb el nou Campus Virtual


logotip cambra

La Cambra incorpora i amplia la seva oferta formativa amb el canal online, un sistema que permetrà als alumnes combinar mobilitat i accés a la formació
L'entitat aposta per la formació a distància amb l'aplicació de noves tecnologies


La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa ha incorporat una nova metodologia de formació en la seva oferta formativa d'enguany. El Campus Empresarial Virtual suposa una novedosa eina que la Cambra ha adaptat per formar als alumnes, sobretot a aquells que tenen la necessitat de fer cursos per ampliar el seu coneixement però que, per diversos motius, no poden assistir a les sessions formatives presencials.


Formació adaptada a la disponibilitat de l'alumne

El Campus Empresarial Virtual de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa donarà resposta a les demandes de les empreses d'una formació àgil i flexible pels seus treballadors, que permeti als alumnes portar a terme la seva formació en el lloc i el moment que ells ho considerin necessari.

Amb aquest nou sistema, l'alumne podrà escollir el ritme de treball formatiu que més s'ajusti a la seva disponibilitat horària. D'aquesta manera, la comoditat per portar a terme un curs determinat esdevé un valor afegit a l'hora d'actualitzar coneixements. "El Campus Virtual és una aposta de la Cambra per la formació a distància, una eina flexible per aquells alumnes que no disposen de temps i que volen formar-se amb llibertat d'horari", assegura Josep Beltran, director de serveis de la Cambra. Amb aquesta nova plataforma, la Cambra posa de manifest la seva voluntat d'incorporar les noves tecnologies a la formació.


Metodologia dinàmica i flexible amb el suport d'un tutor

L'intercanvi actiu d'opinions i informació que té lloc entre els alumnes a través dels fòrums i xats habilitats al Campus Empresarial Virtual enriquirà les relacions entre els alumnes i el seu aprenentatge.

Els alumnes tindran accés a les classes virtuals en temps real des de qualsevol ordinador amb connexió a internet. A més, en aquesta plataforma virtual els alumnes disposaran del suport interactiu de tutors experts en les matèries.

Així doncs, el Campus Empresarial Virtual esdevé una nova via de formació, que comptarà amb l'equip docent que ha contribuït històricament a la qualitat demostrable dels plans de formació de la Cambra. Un dels elements diferencials que aporta la formació a distància de la Cambra és precisament el professorat, que aporta una llarga experiència en docència, combinada amb l'activitat a l'empresa.


Oferta àmplia de cursos

La Cambra posa a l'abast de l'empresari una oferta àmplia de cursos, que es complementarà amb l'oferta de cursos de formació virtual que engloben les cambres catalanes i la Cambra de Comerç de Castelló.

El portal web del nou Campus Empresarial Virtual de la Cambra de Comerç de Terrassa és www.cevirtualterrassa.es

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.