Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UPC - Campus Terrassa - 01/11/2007


La UPC crea el primer patronat a Espanya en l'àmbit de l'òptica i optometria


Signatura del patronat d'òptica

És la primera universitat de l'Estat que compta amb un patronat d'aquestes característiques, amb la participació del sector empresarial
A Espanya el negoci del sector de l'òptica mou, anualment, més de 1.600 milions d'euros, amb 8.950 punts de venda i 30.000 llocs de treball. El 50% de la població espanyola utilitza algun element compensador de la visió. Catalunya compta amb 2.484 òptics optometristes (1,62 per establiment) i és la comunitat autònoma que en té més


A Espanya, 12 milions de persones són miops, 2,8 milions són hipermetrops i 18 milions pateixen presbícia, segons dades del Llibre Blanc de la Visió a Espanya, editat l'any 2006 per l'associació Visión y Vida. La resposta a aquesta realitat sanitària és el sector de l'òptica i l'optometria, tant des del punt de vista empresarial com de formació universitària de professionals. La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a través de l'Escola Universitària d'Òptica i Optometria de Terrassa (EUOOT), és l'única universitat a Catalunya que imparteix formació dels professionals del sector.

Ara, les empreses i la universitat es constitueixen en el primer patronat d'aquest sector a Espanya. Amb la col·laboració estreta que sorgeix d'aquest acord, la Universitat podrà adequar millor els continguts dels seus plans d'estudis d'aquesta àrea del coneixement i l'oferta acadèmica a la realitat social, i afavorir la implantació de noves metodologies docents a través de les noves tecnologies, per fer arribar l'oferta formativa d'una manera més àmplia i a més persones.

Gràcies al nou patronat, l'EUOOT podrà crear també programes de formació permanent, oferir programes de beques a l'estudiantat, o subvencions i suport a projectes específics que contribueixen a la millora de la formació impartida al mateix centre. L'ajuda al professorat del centre en l'articulació de projectes docents i la promoció d'activitats culturals són altres dels objectius del patronat.

El patronat de l'EUOOT es constitueix amb representants dels estaments universitari, institucional, professional i empresarial. Les empreses que van signar l'acord de constitució del patronat d'òptica i optometria de l'EUOOT són General Òptica, Òptica 2000, Visionlab, Òptica Salas, Multiópticas, i Eroski. També seran patrons la Federació Espanyola d'Associacions d'Òptica (FEDAO) i el Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes i Òptiques Optometristes de Catalunya. Els màxims responsables d'aquestes empreses i institucions van signar la constitució del patronat demà dimarts, 30 d'octubre, en un acte en el qual intervindran el rector de la UPC, Antoni Giró.


Una professió jove i amb alta demanda laboral

El decret 126/2003, de 13 de maig, publicat al DOG del 22 de maig de l'any 2003 estableix els requisits tecnicosanitaris dels establiments d'òptica. Aquest decret dicta que tots els establiments d'òptica han de comptar amb la presència d'un titulat o titulada mentre siguin oberts al públic. Aquest marc legal ha contribuït significativament a l'augment de la demanda de diplomats en òptica i optometria, una professió jove (el 50 % dels òptics optometristes té menys de 35 anys) que, actualment, és una de les que presenta major inserció laboral en relació a altres professions tècniques del sector sanitari. En aquest sentit, Catalunya és la comunitat autònoma amb més òptics optometristes (2.848) amb una ratio d'1,62 per establiment. Però aquesta xifra és insuficient ja que, tenint en compte el requisit legal que obliga als establiments d'òptica a comptar amb una persona diplomada, dificulta la cobertura de contingències comunes, com ara baixes per malaltia o maternitat.

Totes aquestes circumstàncies han apropat el sector empresarial a la Universitat per cercar fórmules que permetin accedir a la formació adequada a molts dels seus empleats. És el cas de la nova modalitat semipresencial que ha ofertat l'EUOOT aquest curs per a la diplomatura en òptica i optometria, experiència pionera a tot l'Estat i que ha tingut una molt bona acollida.


Uns estudis que ja miren a Europa

L'EUOOT ha aconseguit aquest any una fita històrica llargament reivindicada: la impartició d'estudis oficials de segon cicle amb els que les persones diplomades podran seguir la seva formació professional, acadèmica i de recerca en el mateix àmbit de coneixement tal i com ja passa als països mes avançats del món. Es tracta del Màster oficial en Ciències de la Visió que comença a impartir-se aquest curs i que ha completat el 100% de la matrícula sobre les places ofertades. Mirant cap a Europa, el futur de la formació reglada en aquest àmbit constarà de tres cicles: grau, que serà la titulació que capaciti per a l'exercici professional (segons l'actual marc legal), el màster, i el doctorat si el titulat vol continuar fent recerca dins d'aquesta àrea del coneixement.


Un sector en creixement

Segons dades del Llibre Blanc de la Visió, a Espanya el negoci de l'òptica mou anualment 1.600 milions d'euros i dóna treball a més de 30.000 persones. L'any 2001 havia a tot l'Estat 8.132 establiments oberts. Quatre anys després, el nombre d'establiments era de 8.950 (818 més). El mercat del sector a Espanya el constitueixen les més de 20 milions de persones que fan servir algun tipus d'element corrector de la visió.

El 45% de la facturació total del sector és per la venda de lents oftàlmiques, un 26% per la venda d'ulleres graduades, un 13% per les ulleres de soli un 16% per lents de contacte i els seus productes de manteniment. La facturació obtinguda a través del cobrament de serveis professional representa el 0,2% del total.

Els espanyols canvien les ulleres graduades cada tres anys. El 80% de la venda d'ulleres de sol es realitza per canals no autoritzats, segons el Llibre Blanc de la Visió.

Més informació a: www.fedao.org, www.euoot.upc.es i www.visionyvida.org

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.